Akademisk svenska för andraspråkstalare

 • Det talade språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp.

 

Svenska som främmande språk

 • Tisusförberedande skrivkurs – distans, 7,5 hp.
 • Muntlig färdighet och hörförståelse, 9 hp, inom kursen Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp.
 • Muntlig färdighet och hörförståelse, 10,5 hp, inom kursen Förberedande kurs i svenska, 30 hp.
 • Skriftlig färdighet och läsförståelse, 9 hp, inom kursen Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp.
 • Skriftlig färdighet och läsförståelse, 10,5 hp, inom kursen Förberedande kurs i svenska, 30 hp.
 • Föreläsningar i retorik, muntlig färdighet, grammatik och skriftlig färdighet.

 

Svenska för internationella studenter och forskare

 • Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang, 15 hp.
 • Svenska som främmande språk för utbytesstudenter och utländska forskare (kurs 2–5), 7,5 hp.

 

Svenska/Retorik

 • Tala, 5 hp, delkurs 4 inom Svenska I, 30 hp.
 • Praktisk retorik, 15 hp.

 

Lärarutbildningen

 • Skriva och tala – egen produktion, 6 hp inom Lärarprogrammet med inriktning mot svenska/svenska som andraspråk för skolår 5–9, 7–9 & gym. II, 30 hp.
 • Framträdande och retorik, 3,5 hp, för blivande ämneslärare inom lärarutbildningen.
 • Framträdande och retorik, 3,5 hp, för blivande förskollärare inom lärarutbildningen.
 • Framträdande och retorik, 3,5 hp, för blivande fritidslärare inom lärarutbildningen.
 • Framträdande och retorik, 3,5 hp, för blivande yrkeslärare inom lärarutbildningen.


Uppdragsutbildning

 

Undervisning vid utländska universitet

 • Università degli Studi de Milano, Italien. Undervisning i svenska (seminarier, föreläsningar och handledning) Lärarutbyte: "Fler måste utnyttja chansen"
 • Université de Strasbourg, Frankrike. Undervisning i svenska på olika nivåer.

 

Övrig undervisning

 • Svenska som främmande språk för utbytesstudenter (olika nivåer), Avdelningen för språk och kommunikation, Kungliga Tekniska högskolan.
 • Svenska som andraspråk i förberedelseklass i grundskolan.
 • Svenska som andraspråk/främmande språk inom vuxenutbildningen, SFI, Medborgarskolan och Vuxenskolan.
 • Svenska för utländska ingenjörer på företag (Ericsson och Electrolux).
 • Undervisning i talteknik, drama och scenframställning vid Miniteatern (för barn och ungdomar) och Lilla Studion (för vuxna).