Chrystal, Judith

Judith Chrystal

Fil. dr och universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Elevers skrivutveckling, responssamtal, revidering, appraisal.

Forskningsprojekt

Skribenter in spe. Elevers skrivförmåga och skriftspråkliga kompetens.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Fil. dr och studierektor

Judith Chrystal

Judith Chrystal. Foto: Privat

Rum: D 638
Telefon: 08-16 38 95
Fax: 08-15 85 33
E-post: judith.chrystal@su.se
Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/chrystal_judith

Genvägar institutionen

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.