Falk, Cecilia

Cecilia Falk

Professor i svenska, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Språkhistoria och språkförändring, generativ syntax, grammatikalisering.

Pågående forskning

  • Svensk syntaxhistoria, för närvarande hjälpverb.
  • Modalitet och modus i ett historiskt perspektiv.

Undervisning

Jag undervisar på utbildningen på forskarnivå samt avancerad nivå.

Uppdrag vid institutionen

Cecilia Falks uppdrag vid och utanför institutionen.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Professor i svenska

Cecilia Falk

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
Fax: 08-15 85 33
E-post: cecilia.falk@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/falk_cecilia

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.