Jansson, Gunilla

Gunilla Jansson

Professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Språk, interaktion och lärande i högre utbildning och arbetsliv, särskilt i hälsosektorn, flerspråkig interaktion i äldreomsorg och demensvård, tillämpad samtalsanalys, mikrosociologi.

Forskningsprojekt

Aktuellt projekt är: Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Professor

Gunilla Jansson

Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund

Rum: D 530
Telefon: 08-16 41 84
Fax: 08-15 85 33
E-post: gunilla.jansson@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/jansson_gunilla

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.