Josephson, Olle

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Inga stora projekt, men många små projekt och kursutvecklingsarbete under 1980- och 1990-talet. Jag var i flera perioder kursföreståndare för språkkonsultlinjen och gjorde om kursplanerna för den.

Professor i nordiska språk och studierektor avancerad nivå

Olle Josphson

Olle Josephson. Foto: Johan Bergling

Rum: D 659
Telefon: 08-16 34 76
Fax: 08-15 85 33
E-post: olle.josephson@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/josephson_olle

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.