Larsson, Inger

Inger Larsson

Professor em i svenska språket vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Historiska växtnamn, medeltida läs- och skriftförtrogenhet, medeltida lagar, ekonymer (gårdsnamn).

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

I anslutning till varje forskningsprojektbeskrivning finns en pdf innehållande litteratur med anknytning till respektive forskningsområde.

 

Professor i svenska språket

Inger Larsson

Inger Larsson. Foto: Privat

Rum: D 671
Telefon: 08-16 25 43
Fax: 08-15 85 33
E-post: inger.larsson@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/larsson_inger

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.