Keywords: SPRINT, CLIL, immersion, akademiskt språk, ämnesrelaterat språk, språkutveckling, gymnasieelever, enspråkiga och flerspråkiga undervisningskontexter, textanalys, SFL, kodväxling, translanguaging, språkvård, språkpolitik, grammatik.