Publikationer

Lim Falk, M. 2015 (in press). English and Swedish in CLIL student texts. In Dalton-Puffer, C. & Nikula, T. (red.), Language Learning Journal, Special issue: CLIL. London: Routledge.
 
Lim Falk, M, & Holmberg, P. 2015 (in press). Paths to academic writing in a globalized world. In Plane, S, Bazerman, C, et al. (ed.), Writing Research across borders. Recherches textuelles and the Writing Across the Curriculum Clearinghouse.

Artikel i tidskrift

Författare Titel År
Maria Lim Falk
English and Swedish in CLIL student texts 2015

Bok

Författare Titel År
Maria Falk
Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning i praktiken: meningsfull målspråksträning? 2011
Maria Falk
Undervisning på sveng i gymnasieskolan : En empirisk undersökning av interaktionen under några biologi- och kemilektioner där ämnesundervisningen sker på engelska respektive svenska 2011

Doktorsavhandling

Författare Titel År
Maria Lim Falk
Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser 2008

Kapitel i bok, del av antologi

Författare Titel År
Maria Lim Falk, Per Holmberg
Paths to academic writing in a globalized world : A longitudinal study of content and language integrated learning in upper secondary school in Sweden 2016

Konferensbidrag

Författare Titel År
Maria Lim Falk, Hans Strand
Sprint och svenskan i skolan : Om språkets betydelse för lärande och *språkutveckling* [kunskapsutveckling] 2010

Tidigare publikationer

Här står publikationer som inte finns i publikationsdatabasen DiVA.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.