Publikationer Catrin Norrby

Publikationer

Catrin Norrby

Artikel i tidskrift

Författare Titel År
Jan K. Lindström, Catrin Norrby, Camilla Wide,
et al.
Intersubjectivity at the counter : Artefacts and multimodal interaction in theatre box office encounters 2017
Jenny Nilsson, Catrin Norrby, Jan Lindström,
et al.
Hälsningsfrasers sociala värde i sverigesvenskt och finlandssvenskt talspråk 2017
Jan Lindström, Catrin Norrby
Nog är det tillräckligt! 2017
Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby,
et al.
Att dela språk men inte samtalsmönster : Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal 2015
Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström,
et al.
Interpersonal relationships in medical consultations : Comparing Sweden Swedish and Finland Swedish address practices 2015
Catrin Norrby
Från God dag direktör Berg till Hej Ann! 2014
Catrin Norrby, Jane Warren
Address Practices and Social Relationships in European Languages 2012
Catrin Norrby, Jane Warren, John Hajek
Business the IKEA way : How business regulates language in a globalised world 2011
Gisela Håkansson, Catrin Norrby
Environmental influence on language acquisition : Comparing second and
 foreign language acquisition of Swedish 2010

Artikel, recension

Författare Titel År
Catrin Norrby
Henricson, Sofie: Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet på svenska språköar i Finland. Diss. Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. 259 s. Helsingfors 2013 2014
Catrin Norrby
Nelson, Marie: Andraspråkstalare i arbete. En språkvetenskaplig studie av kommunikationen vid ett svenskt storföretag (2010). Rec. av Catrin Norrby 2011

Bok

Författare Titel År
Catrin Norrby
Samtalsanalys : Så gör vi när vi pratar med varandra 2014
Catrin Norrby, Gisela Håkansson
Introduktion till sociolingvistik 2010
Michael Clyne, Catrin Norrby, Jane Warren
Language and Human Relations : Styles of Address in Contemporary Language 2010

Handledare studentuppsats/examensarbete (där studenten har lagt in i DivA)

Författare Titel År
Anneli Henriksson
Int' är ni väl du med doktorn? Tilltal och artighetsstrategier i sverige- och finlandssvenska läkare-patientsamtal 2013
Frej Persson
Kjapt och kjempebra : En studie av skandinavisk språkgemenskap på en arbetsplats 2013
Rickard Bohman
Tycker du om dem här? : En sociolingvistisk undersökning av högskolestudenters attityder till olika former av språkbruk 2013

Kapitel i bok, del av antologi

Författare Titel År
Catrin Norrby, Jenny Nilsson
Hej, hej, hemskt mycket hej 2.0 2017
Jan Lindström, Camilla Lindholm, Catrin Norrby,
et al.
Imperatives in Swedish medical consultations 2017
Catrin Norrby, Camilla Wide, Jenny Nilsson,
et al.
Address and Interpersonal Relationships in Finland–Swedish and Sweden–Swedish Service Encounters 2015
Catrin Norrby
English in Scandinavia : Monster or Mate? Sweden as a Case Study 2016
Catrin Norrby, Jenny Nilsson
Enkät 2015
Catrin Norrby, Camilla Wide
Introduction : Address as Social Action Across Cultures and Contexts 2015
Jan Lindström, Jenny Nilsson, Catrin Norrby,
et al.
Le Suédois en Finlande – et en Suède : Aspects de la langue, locuteurs et variation 2015
Heinz Kretzenbacher, Michael Clyne, John Hajek,
et al.
Meet and Greet : Nominal Address and Introductions in Intercultural Communication at International Conferences 2016
Sofie Henricson, Marie Nelson, Camilla Wide,
et al.
You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings 2015
Heinz L. Kretzenbacher, Michael Clyne, John Hajek,
et al.
Meet and Greet : Address and Introductions in Intercultural Communication at International Conferences 2014
Heinz L. Kretzenbacher, John Hajek, Catrin Norrby
Address and introductions across two pluricentric languages in intercultural communication 2013
Catrin Norrby, Heinz L. Kretzenbacher
National variation of address in pluricentric languages : The examples of Swedish and German 2013
Catrin Norrby, John Hajek
Language Policy in Practice : What Happens When Swedish IKEA and H&M Take ‘You’ On? 2011
Catrin Norrby, Gisela Håkansson
Svenska här och där : ungdomar diskuterar språkbruk 2010

Konferensbidrag

Författare Titel År
Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström,
et al.
Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? : Tilltal i läkare-patientsamtal i Sverige och Finland 2014
Catrin Norrby, Gisela Håkansson
“Om att säga grejer baklänges” : Röster om språk och språkbruk. 2014
Catrin Norrby
Svenskan i världen : Globala och glokala perspektiv 2014
Catrin Norrby, Gisela Håkansson
God Svenska! Attityder till språkliga konstruktioner bland gymnasister och deras lärare 2013
Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström,
et al.
Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish – extending the scope to pragmatic and interactional aspects. 2012
Michael Clyne, Catrin Norrby
Address in pluricentric languages : The case of German and Swedish 2011

Samlingsverk (redaktörsskap)

Författare Titel År

Fint språk = Good Language : festskrift till Lars-Gunnar Andersson 2014

Language acquisition and use in multilingual contexts : theory and practice 2013

Uniformity and Diversity in Language Policy : Global Perspectives 2011

Tidigare publikationer: före augusti 2010

Här finns sådant som jag publicerat innan jag arbetade på Stockholms universitet (före augusti 2010), och som inte finns med i DiVA.

Professor i nordiska språk

Catrin Norrby

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Rum: D 651
Telefon: 08-16 35 97
Fax: 08-15 85 33
E-post: catrin.norrby@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/norrby_catrin
In English

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.