Avancerad nivå och utbildning på forskarnivå

  • Samtalsanalys
  • Sociolingvistik

 

Kandidatnivå

  • Interkulturell och tvärkulturell kommunikation
  • Tvärseminariet (examinator på kandidatnivån)
  • Ungas språk

 

Grundnivå

  • Sociolingvistik
  • Samtalsanalys