Riad, Tomas

Tomas Riad

Professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Skärgård med vatten kobbar och skär. Foto: Maria Lim Falk

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019)

Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.

Forskningsintressen

Fonologi, prosodi, versmetrik, språkhistoria, morfologi.

Projekt

Utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever och forskningsprojekten Språk och versmetrik, Prosodi i svenskans morfologi och Svenskans prosodiska hierarki.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Tomas Riad. Foto: Paulin Strömberg

Tomas Riad (In English)

Professor at the Department of Swedish Language and Multilingualism at Stockholm University.

Professor i nordiska språk

Tomas Riad

Tomas Riad. Foto: Johan Asplund

Rum: D 551
Telefon: 08-16 36 38
Fax: 08-15 85 33
E-post: tomas.riad@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/riad_tomas

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.