2010b. Recension av Nigel Fabb and Morris Halle (2008): Meter in Poetry: A New Theory. Cambridge: Cambridge University Press. Phonology (pdf)

2010a. Retroflektering. Bo65 Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39. Göteborg 2010, 214-227.

2009e. Osynliga former i ordbildningen. Svenska Akademiens handlingar 2008. (preprint pdf)

2009d. null. In Dewey, Tonya Kim & Frog (eds.) Versatility in Versification: Mulitidisciplinary Approaches to Metrics. (Berkeley Insights in Linguistics and Semiotics) Peter Lang, 123-146.

2009c. null. Proceedings Fonetik 2009 Stockholm, 12-17.

2009b. Riad, Tomas. Prosodi i svenskans ordbildning

2009. The morphological status of accent 2 in North Germanic simplex forms. Proceedings of Nordic Prosody X, Helsingfors.

2008f. Recension av Jan Paul Strid: vokal på glid. Till frågan om östnordisk brytning av kort y. Namn och bygd 96, 191-200.

2008d. Ljudhistoriens grannskap ms. I: Magnusson, Erik och Lena Rogström (red.)Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria - Hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36) Göteborg.

2008c. Riad, Tomas & My Segerup. Riad_o_Segerup Proceedings Fonetik 2008 Göteborg, 93-96.

2008. "Börk börk börk. Ehula hule de chokolad muus". Språktidningen nr 2, 2008, 34-39.

2007c I. Riad, Tomas & Carlos Gussenhoven (eds.) Tones and Tunes I. Typological Studies in Word and Sentence Prosody. (Phonology and Phonetics. Series editor: Aditi Lahiri). Mouton de Gruyter, Berlin.

2007c II. Gussenhoven, Carlos & Tomas Riad (eds.) Tones and Tunes II. Experimental Studies in Word and Sentence Prosody. (Phonology and Phonetics. Series editor: Aditi Lahiri). Mouton de Gruyter, Berlin.

2007b. Recension av Hans Basbøll: The Phonology of Danish. Nordic Journal of Linguistics 30.1, 129–137.

2007a. Den dära och sånt därnt. In: Karin Milles & Anna Vogel (eds.) Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm University. (Den dära)

2006b. Den tvåtoppiga tonaccentens ålderdomlighet. In: Antje Hornscheidt, Kristina Kotcheva, Tomas Milosch und Michael Rießler (Hrsg.): Grenzgänger. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko. (Berliner Beiträge zur Skandinavistik 9.) 246–257. (Festschrift Kusmenko)

2006a. Scandinavian accent typology. In: Åke Viberg (ed.) Special issue on Swedish. Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 59.1, 36-55. (Riad STUF 2006)

2005e. Rhythm. Artikel i The Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier.

2005d. Publicerad avhandlingsopposition på Jardar E. Abrahamsen. 2003. Ein vestnorsk intonasjonsfonologi. NTNU, Trondheim. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2005.2, 243–253.

2005c. Phonological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic III: Swedish (Article 124). In: Bandle, Oskar (ed.) The Nordic languages. An International handbook of the History of the North Germanic languages. vol. 2, 1102–1115. Walter de Gruyter, Berlin.

2005b. Historien om tonaccenten. In: Cecilia Falk & Lars-Olof Delsing (eds.), Studier i svensk språkhistoria 8, Lund: Studentlitteratur, 1–27.

2005a. Balans och harmoni i älvdalsmål. In: Nyström, Gunnar (ed.) Proceedings från Första konferensen om älvdalska. Älvdalen juni 2004. Uppsala universitet.

2005. (tills. med Chris Golston) The phonology of Greek Lyric meter. Journal of Linguistics 41, 77–115. (GreekLyricGolstonRiadJoL)

2004c. Riad Gothic syllabification. Journal of Germanic Linguistics 16.2, 173–202.

2004b. Recension av Tor G. Hultman. Svenska Akademiens språklära. Språk och stil 14, 184–190.

2004a. Recension av Michael Getty: The metre of Beowulf: A constraint-based approach. Language 80.4, 852–855.

2004. (tills. med Nisse Larsson) Ibrahim kallas Ibbe. Språkvård 4/04, 7–13. (pdf) (Bilaga till Ibrahim kallas Ibbe)

2003. Tomas Riad (red.) Tre artiklar om generaliserad accent 2 i Östra Svealand. MINS 54, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

2003. Cecilia Falk & Tomas Riad (eds). Introduction. Nordic Journal of Linguistics 26.2, 127–131. Special issue on Language Change.

2003. Diachrony of the Scandinavian accent typology, in: Paula Fikkert & Haike Jacobs (eds.) Development in Prosodic Systems (Studies in Generative Grammar 58). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 91–144.

2003. Bestämdhetssuffixens form och tvåstavigheten. Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack 18 november 2003. 145–152. (pdf)

2003. (tills.med Chris Golston) Allitteration och avkodning i germansk vers. I: Sven Bäckman, Mattias Hansson & Eva Lilja (red.) Rytm och dialog, CMS 14, 61–86.

2003. (tills. med Chris Golston) Scansion and alliteration in Beowulf. In: Scardigli, Piergiuseppe (ed.) Jahrbuch für Internationale Germanistik, in Verbindung mit der Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft XXXV.1, 77–105.

2002. The phonological systems of Old Norse II: Old Swedish and Old Danish. (Article 102) In: Oskar Bandle (ed.) HSK The Nordic languages, vol. 1, Mouton de Gruyter, Berlin. 896–912.

2002. Svensk smeknamnsfonologi. Studia Anthroponymica Scandinavica 20, 51–98. (pdf)

2002. Recension: Kristoffersen, Gjert. 2000. The Phonology of Norwegian. Oxford University Press, Oxford. Maal og Minne 2 (2002), 187–200. (RecKristoffersen2000)

2000. The rise and fall of Scandinavian accent. In: Gudrún Thórhallsdóttir (ed.) The Nordic Languages and Modern Linguistics 10. (Proceedings of The Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics. University of Iceland, June 6–8, 1998.) Institute of Linguistics, University of Iceland. 2000. 15–33.

2000. The origin of Danish stød. In: Aditi Lahiri (ed.) Analogy, Levelling and Markedness. Principles of change in phonology and morphology. Berlin/New York, Mouton de Gruyter. 261–300.

2000. Stöten som aldrig blev av – generaliserad accent 2 i Östra Mälardalen. Folkmålsstudier 39, 319–344.

2000. Föreställningen om den germanska betoningen. I: Lars-Erik Edlund (red.) Studier i svensk språkhistoria. (Nordsvenska 11.) Umeå, 380–401.

2000. (tills. med Chris Golston) The Phonology of Classical Greek Meter. Linguistics 38.1, 99–167. (GreekGolstonRiadLinguistics)

1999. ”Allting ryms i varje frö”. Om suffixet -(i)sk. Språk och stil 9, 35–70.

1999. (tills. med Aditi Lahiri och Haike Jacobs) Diachronic prosody. I: Harry van der Hulst (ed.) Word Prosodic Systems in the Languages of Europe. (Eurotyp 20-4) Mouton de Gruyter, The Hague, 335–422.

1998. Towards a Scandinavian accent typology. I: Wolfgang Kehrein & Richard Wiese (red.) Phonology and Morphology of the Germanic Languages, 77–109. (Linguistische Arbeiten 386) Niemeyer, Tübingen.

1998. tills. med Chris Golston. Äldre germansk vers är kvantifierande. I: Marianne Nordman (red.): Meter Mål Medel. Studier framlagda vid Sjätte nordiska metrikkonferensen med temat "Metrik och dramatik". Vasa 25–27.9.1997. Proceedings of the University of Vaasa. Reports 30. Vaasa 1998.

1998. The origin of Scandinavian tone accents, Diachronica XV:1, 63–98.

1998. Recension: Frans van Coetsem, Towards a typology of lexical accent: "Stress accent" and "pitch accent" in a renewed perspective. American Journal for Germanic Linguistics and Literatures, 10.2. 307–312.

1998. Curl, stød and generalized accent 2. Proceedings Fonetik 98. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 8-11.

1998. Balance and Harmony in Scandinavian dialects. I: Hualde, José Ignacio (red.). 1998. Metaphony and vowel harmony in Romance and beyond. Tematiskt nummer, Rivista di Linguistica 10.1.

1997. (tills. med Chris Golston) The phonology of Classical Arabic meter. Linguistics 35, 111–132. (ArabicGolstonRiadLinguistics)

1997. (tills. med Chris Golston) Old English Quantitative Meter. ms. California State University Fresno och Stockholms universitet.

1997. (tills. med Chris Golston) Iambic pentameter is neither. ms. California State University Fresno och Stockholms universitet.

1996. Remarks on the Scandinavian Tone Accent Typology. Nordlyd 24.129–156. Tromsø: Univ. of Tromsø.

1996. Betoning och rytm i fri vers. Ernst Brunners Konstpaus. I: Olle Josephson (red.) Stilstudier. Ord och Stil 27, 155–178. Hallgren & Fallgren, Uppsala.

1995. The Germanic quantity shift. A typology. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 42 (Quantitätsproblematik und Metrik. Greifswalder symposion zur germanischen Grammatik)

1992. Structures in Germanic Prosody. A diachronic study with special reference to the Nordic languages. (NB 20mb!) Diss. Stockholm University.

1991. The bimoraic condition in Gothic syllabification. Eurotyp working papers, group 9 (Word prosodic systems), nr 2.

1990. Vowel shortening and vowel deletion in Old English. ms. Stockholm University.

1988. Tracing the foot. Arkiv för nordisk filologi 103, 1–34.

1988. Reflexivity and Predication, Working Papers in Scandinavian Syntax 36

1988. Foot Theory and Diachronic Change in Nordic Languages, In: Rosén, V. (ed.) Papers from the tenth Scandinavian conference of linguistics vol. 2, 195–206.

1988. Fonemen /I/ och /U/ i Gotiska, Festskrift till Ingemar Olsson, MINS 28, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, 275–283.

1988. A Predictive Analysis of Long Distance Reflexives – some cases in Swedish, Working Papers in Scandinavian Syntax 37