Rosenqvist, Håkan

Håkan Rosenqvist

Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Mitt ämnesområde är svenska som andraspråk/främmande språk. Jag har särskilt intresserat mig för att beskriva svenskt uttal – de enskilda ljuden men i synnerhet prosodin.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

  • Jag är involverad i testkonstruktion och utveckling av testformerna i muntlig färdighet (Tisus – Test i svenska för universitets- och högskolestudier).
  • Jag skriver och har skrivit läromedel som syftar till beskrivning av det svenska språket ur olika aspekter, t.ex. Prepositionsboken, Orden och uttalet, Uttalsboken, Syntaxboken. Se Publikationer.

Samarbete

Jag har deltagit i:

  • Lärarlyftet: kompetensutvecklande utbildning av verksamma sfi-lärare.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk

Håkan Rosenqvist

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.