Sundberg, Gunlög

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk; interaktionell sociolingvistik; samtal, interaktion och etnometodologi; arbetsplatskommunikation i ett flerspråkigt samhälle; språkpolitik; bedömning och testning av språkfärdighet; metodologi.

Universitetslektor, forskare och prefekt

Gunlög Sundberg

Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund

Rum: D 674
Telefon: 08-16 43 20
Fax: 08-15 85 33
E-post: gunlog.sundberg@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/sundberg_gunlog

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.