Svanlund, Jan

Jan Svanlund

Docent i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Studierektor för avancerad nivå Svenska/nordiska språk.

Forskningsintressen

Semantik, grammatik, lexikalisering, ordbildning, metaforer, kollokationer, korpuslingvistik, kognitiv lingvistik, psykolingvistik, språkvård.

Forskningsprojekt

Hur nya ord får betydelse, Metakommunikation om ord.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

 

Docent i nordiska språk

Jan Svanlund

Jan Svanlund. Foto: Johan Asplund

Rum: D 568
Telefon: 08-16 43 09
Fax: 08-15 85 33
E-post: jan.svanlund@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/svanlund_jan

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.