Wennerberg, Jeanna

Jeanna Wennerberg

Universitetslektor och studierektor för Svenska som andraspråk, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk, skrivande inför akademiska studier, bedömning av språkfärdighet, flerspråkighet, dövas skrivna svenska.

Jeanna Wennerberg

Nytt projekt: Akademiska litteraciteter och insocialisering i den akademiska miljön (CeUL) (2015)

Projektet syftar till att vägleda nybörjarstudenter in i den akademiska miljön och den skriftspråkliga kultur som råder på högskolan. Idag är det en hel del studenter som behöver stöttning, särskilt språkligt, för att klara sina studier. Jeanna Wennerberg, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet är pedagogisk ambassadör för CeUL-projektet (Centrum för universitetslärarutbildning).

Varför måste språket vara så komplicerat?

Det akademiska språket – varför är det så krångligt och opersonligt? Kan man inte skriva mer personligt och med humor? Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg har intervjuats om det akademiska språket i tidningen Metro. De har tidigare i år givit ut boken Akademiskt läsande och skrivande, som handlar om hur man kan utveckla sitt akademiska språkbruk.

Akademiskt läsande och skrivande. Blomström & Wennerberg

Ny bok. Akademiskt läsande och skrivande

En bok för bland annat dig som studerar på universitet/högskola. Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

Media

Pedagogeeks: Akademisk litteracitet (YouTube) av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), Stockholms universitet.

Föredrag & konferensbidrag

Jag föreläser bland annat om muntlig och skriftlig färdighet, skrivande och läsande på svenska som andraspråk inför akademiska studier, språkbedömning, flerspråkighet och svenska som andraspråk.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

I uppdraget som studierektor arbetar jag kontinuerligt med utveckling av kursplaner, betygskriterier, innehåll, upplägg, arbetsformer och litteratur på förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska inför akademiska studier, kurser i svenska för internationella studenter och svenska för studenter med utländsk förutbildning. Jag leder lärarmöten och samarbetar kring kursutvecklingen med kursföreståndare och undervisande lärare.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Samarbete

Jag samarbetar med andra organisationer, institutioner, universitet och högskolor.

Undervisning

Jag undervisar i svenska som andraspråk; svenska som främmande språk; läs- och skrivutveckling inom lärarutbildningen; akademiskt skrivande samt svenska.
 

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.