Textanalyskurser på grund- och fortsättningsnivå

  • Språkkonsultlinjen
  • Svenska 1
  • Praktisk svenska
  • Svenska i arbetslivet (tidigare Kommunikation i tal och skrift)

 

Föreståndare

 

Assisterande kursföreståndarskap

  • Praktisk svenska, 30 hp
  • Svenska i arbetslivet, 30 hp
  • Akademiskt skrivande, 7,5 hp
  • Skrivande i yrkeslivet, 7,5 hp