Presentationer av projektet Text- och kunskapsutveckling i skolan

Seminarier: presentationer av projektet och olika faser av arbetet

2014: MODIS, Uppsala universitet
2010: Skrivecentret, Trondheim.
2009: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
2009: Institutionen för nordiska språk, Interaktionsseminariet, Stockholms universitet.
2008: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
2008:Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
2008: Svenska språket, Örebro universitet.
2008: Institutionen för nordiska språk, Skrivkollokvium, Stockholms universitet.
2008: Institutionen för nordiska språk, Interaktionsseminariet, Stockholms universitet.
2006: Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

 

Konferenser

2013: Resultatdialog, Vetenskapsrådet, Stockholm.
2010: Forum för textforskning, Lund universitet.
2009: OFTI, Örebro universitet.
2009: Forum för textforskning, Stockholms universitet.
2008: Forum för textforskning, Göteborgs universitet.
2006: Forum för textforskning, Örebro universitet.
2005: SMDI, Växjö universitet (Linnéuniversitetet).

 

Ålderspensionärer och IKT

2013: Svenskans beskrivning 33, Helsingfors, ”Att börja dagen med en schlager: Om äldres identitets konstruktion genom bloggande ”, med Theres Bellander.

2012: Nordisco (Nordisk konferens om diskursanalys), Linköping: ”Identitetskonstruktioner vid ålderspensionärers it-användning”, med Theres Bellander.

 

Konferenspresentationer

Presentationer av ungdomars argumentation

2007: 10th International Pragmatics Conference (IPrA), Göteborg: “Competetive girls and cooperative boys? On argumentative styles among senior high school students”.

2006: Sociolinguistic symposium 16, Limerick: “The Argumentative styles of Senior High
School Students”.

2004: Högre seminariet, Svenska och retorik, Örebro universitet: ”Om argumentation i
samtal”.

2003: ASLA, Humanistiska institutionen vid Örebro universitet: ”Kan man argumentera hur
man vill? Om ungdomar som ogiltigförklarar argumentation”.

2003: Kollegiet för ämnesdidaktik. Pedagogen, Göteborgs universitet: ”Om ungdomars
argumentation i gruppsamtal”.

 

Presentationer av textforskning och textaktiviteter

2005: Föreningen för nordisk filologis höstsymposium, Helsingfors. ”Textanalytiska vägar och val” Inbjuden som plenartalare.

2004: ASLA, Södertörns högskola: Workshop om textanalys (med Anna-Malin
Karlssoon): ”Bild och blick. Mer om undervisande moment i matlagningsprogram”.

2004: Svenskans beskrivning 27. Workshop om SFL/CDA, bidrag: ”Tinas textaktiviteter”, med Per Holmberg.

 

Internationella vistelser

Kurs, Århus universitet 1996

  • Sprog, kommunikation og køn. Teorier, metoder, problemer. (Anne Pauwell, Kirsten Gomard, Inge-Lise Pedersen, Bent Preisler, Jann Scheuer m.fl.)

 

Sommarkurser, Syddansk universitet, 1999

  • Language, Ethnicities and Late Modernity (Ben Rampton)
  • Language, Society and Sociolinguistics (Ruqaiya Hasan)
  • Analyzing talk-in-interaction: A Conversation Analytic Approach (Anita Pomerantz), Five Lectures on Gesture (Adam Kendon).

 

Kurs, Köpenhamns univeritet/Syddansk universitet, 2000

  • Argumentation: Theory, analysis, practice (Manfred Kienpointner).

 

Forskningsvistelser

  • Kurs i semantisk lingvistik vid EHESS (l’École des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris, 2001 (stipendium från Anna Ahrenbergs fond, omdisponerat till Paris).
  • Forskningsvistelse vid Department of German and Swedish Studies, University of Melbourne, 2001 (stipendium från STINT).
  • Forskningsvistelse vid Department of German and Swedish Studies, University of Melbourne, 1999 (stipendium från Svenska institutet, SI).