Publikationer Karolina Wirdenäs

Artikel i tidskrift

Författare Titel År
Karolina Wirdenäs
Att hjälpa eller stjälpa? Om lärarinteraktion och lärarstöd för skrivande i skolan 2014
Karolina Wirdenäs, Per Holmberg
Skrivpedagogik i praktiken : Textkedjor, textsamtal och texttypologier i tre svensklärares klassrum 2011

Bok

Författare Titel År
Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström, Anna Vogel,
et al.
Språk i samspel : Retorik för pedagoger 2016

Handledare doktorsavhandling

Författare Titel År
Gunilla Hellström
Saco-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidningsledare 2011

Handledare studentuppsats/examensarbete (där studenten har lagt in i DiVA)

Författare Titel År
Emma Lejdström Sernemar
Greenpeaces modelläsare : En multimodal textanalys av Greenpeace i Sveriges externa mejl 2016
Sofia Rydén
Bimodal tvåspråkighet hos elever med hörselnedsättning : En multimodal samtalsanalytisk studie av klassrumsinteraktion i två hörselklasser 2016

Kapitel i bok, del av antologi

Författare Titel År
Karolina Wirdenäs
Samtalet som samarbete och stöd : Om samtalsanalys och klassrumsinteraktion 2016
Karolina Wirdenäs
Samtal och samtalsforskning 2016
Karolina Wirdenäs
Solidaritet i gruppsamtal : Om att svara tillsammans 2008
Karolina Wirdenäs
Samtal och samtalsforskning 2010

Konferensbidrag

Författare Titel År
Karolina Wirdenäs
Skrivundervisning bör ha tydliga mål. : TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan 2016

Rapport

Författare Titel År
Karolina Wirdenäs
Samtid och framtid : Om nya perspektiv för textforskningen 2008

Tidigare publikationer

Här står även publikationer som inte finns i publikationsdatabasen DiVA.

Publikationer Karolina Wirdenäs (13 Kb)

Docent

Karolina Wirdenäs

Karolina Wirdenäs. Foto: Johan Asplund

Rum: D 538
Telefon: 08-16 43 21
Fax: 08-15 85 33
E-post: karolina.wirdenas@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/wirdenas_karolinas

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.