Akdemiska uppdrag

Ledamot av betygsnämnd:

  • Emilia Aldrin (Namnval som social handling: Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009). Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2011.
  • Marie Sörlin (Att ställa till en scen: Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000), Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2008.

 

Slutseminarieopponent för:

  • Inga-Lill Grahn (Tala om att tänka. Om processer och projekt vid användning av orden 'tänka' och 'tanke' i tre samtal), Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2011. (disputation 2012).
  • Maria Lim Falk (Svenska i engelskspråkig skolmiljö: Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser), Institutionen för nordiska språk, numera svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 2008; (disputation 2008).
  • Agnes Edling (Abstraction and authority in textbooks: The textual paths towards specialized language), Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet 2006; (disputation 2006).

 

Administrativa uppdrag

  • 2012–2014 Universitetslektor 50 %/studierektor 50 %, Stockholms universitet.
  • 2008–2011 Koordinator för forskarskolan i Läs- och skrivutveckling, 20 % Stockholms universitet.
  • 2007–2008 Kursföreståndare för Språkkonsultprogrammet, Stockholms universitet.
  • 2003–2004 Vik. studievägledare, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet.