Om oss och vad vi gör

Inst.blå

Våra forskningsområden

Våra aktuella forskningsområden inom svenska/nordiska språk kan grupperas under följande tre huvudrubriker, som någorlunda väl täcker den samlade insatsen: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om det svenska språksystemet.

Se även Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet för deras forskningsområden.

Våra medarbetare

På vår institution är vi cirka 100 medarbetare som forskar om och undervisar i ämnena svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk, tvåspråkighet, tolkning och översättning. Även administratörer ingår bland medarbetarna.

Stockholms universitet

Stockholms universitet 28 000 helårsstudenter, 1700 doktorander och 5000 medarbetare som är verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

NÄR