Studentexpeditioner

Påskliljor

Påsktider

Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (30 mars) t.o.m. Annandag påsk (2 april). Administrationen, studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (29 mars) – ordinarie tider från tisdag 3 april. En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

75 Liselott Salomonsson, Britt Arvidsson Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Svenska som andraspråk

  • Kurspaket II, III, övriga kurser: Liselott Salomonsson
  • Avancerad nivå: Britt Arvidsson

Liselott Salomonsson

Studentexpedition Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk

Liselott Salomonsson

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition Tolkning/Översättning

Monique Zwanenburg Widingsjö

Britt Arvidsson

Studentexpedition Tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Tisus administration

Tisus Stockholm: Thomas Thomsen
Tisus Sverige
Tisus utland: Thomas Thomsen

Studievägledare

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler