Lydia Lundgren. Foto: privat
Lydia Lundgren. Foto: privat

Lydia Lundgren

E-post: exchange.svefler@su.se

Stängt på Kristi himmelfärds dag, torsdag 13 maj.

Telefon: 08-16 26 27
Telefontider:
Tisdag 10–11, 15–16
Torsdag 10–11

Rum: D 621
Besökstid: Boka via mejl eller telefon.

 

 

 

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Utbyteskoordinator
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM