Studentexpeditioner

Påskliljor. Foto alltinggratis.se

Glad påsk!

Institutionen är stängd/låst långfredagen – annandag påsk och låst övriga dagar p.g.a. den rådande situationen med coronaviruset. Administrationen inklusive studievägledarna och studentexpeditionerna är lediga från och med skärtorsdagen.

Monique Zwanenburg Widingsjö. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Tolkning och Översättning

Monique Zwanenburg Widingsjö

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Siluett kvinna. Foto sdCrea MostPhotos

Studievägledare

Olivia Schlyter, Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

Utbildningsadministratörer Svenska som andraspråk

Olivia Schlyter och Britt Arvidsson

Karin Bloom, Kristin Lagersten löfgren. Foto: Privat, Pia Nordin

Utbildningskoordinatorer Tolkning

Karin Bloom, Kristin Lagersten Löfgren

Siluett kvinna. Foto sdCrea MostPhotos

Kontakt Tisus

Carina Engström

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook