Studentexpeditioner

75 Liselott Salomonsson, Britt Arvidsson Foto: Pia Nordin

Studentexpedition Svenska som andraspråk

  • Kurspaket II, III, övriga kurser: Liselott Salomonsson
  • Avancerad nivå: Britt Arvidsson

Liselott Salomonsson

Studentexpedition Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk

Liselott Salomonsson

Monique Zwanenburg Widingsjö

Studentexpedition Tolkning/Översättning

Monique Zwanenburg Widingsjö

Britt Arvidsson

Studentexpedition Tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Thomas Thomsen, Foto: Pia Nordin

Tisus administration

Tisus Stockholm: Thomas Thomsen
Tisus Sverige
Tisus utland: Thomas Thomsen

Studievägledare

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler