Studentråd & -föreningar

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet SISOFS – nästa möte

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Syftet med ett studentråd är att tillvarata dina (studentens) intressen för att diskutera utbildningen och för att påverka och föra fram åsikter till lärare och institutionsstyrelse. Frågor som vi diskuterar är bland annat kurslitteratur, examinationsformer och föreläsningar.

Studentrådet SISOFS – kontakt

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Vi är tillgängliga för dig som är student och har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen. Tveka inte att kontakta oss!

Humanistiska föreningens uggla

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet

Humanistiska föreningen (HumF) är en av fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet. Vi ordnar aktiviteter som gör det roligare att studera vid universitet för våra medlemmar!

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Styrelsen

Studentrådet SISOFS

Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet. För dig som pluggar svenska, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, tvåspråkighet, tolkning och översättningsvetenskap. Välkommen!

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

FB Svefler

facebook