Studierektorer

Judith Chrystal. Foto: Privat

Studierektorer Svenska som andraspråk

Judith Chrystal (fotot), Tatiana Antontchik m.fl.

Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Studierektorer Tvåspråkighet (Centrum för tvåspråkighetsforskning)

José Alemán Bañón, Tatiana Antontchik (fotot), Susan Sayehli

Foto föreställande Mats Larsson, foto: Eva Dalin

Studierektorer Tolkning och översättning (Tolk- och översättarinstitutet)

Kristin Lagersten Löfgren (adm.), Mats Larsson (fotot), Elisabet Tiselius, Cecilia Wadensjö

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Medarbetare personal
Jäåmställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, sexuella trakasserier, miljö, arbetsmiljö
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler