Studierektorer

Svenska och nordiska språk

Svenska som andraspråk

Marie Nelson. Foto: Pia Nordin

Studierektor Kurspaket II + III

Marie Nelson, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Tatiana Antontchik. Foto: Pia Nordin

Administrativ studierektor avancerad nivå

Tatiana Antontchik, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Lärarutbildningarna i svenska

Ämneslärarprogrammet i svenska som andraspråk

Svenska som främmande språk, Swedish for International Students

Anna Karlsson. Foto: Pia Nordin

Studierektor

Anna Karlsson

Tolkning och Översättning

Tvåspråkighet

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube