Josefine Berg. Foto: Pia Nordin
Josefine Berg. Foto: Pia Nordin

Josefine Berg

E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

 

Telefon: 08-16 35 28
Telefontider:
Måndag 9–10
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 613
Besökstid: Måndag 12.30–13.30

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare S/NS
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM