Kontakt

Pilskyltar i olika fäger på en stolpe. Foto: Nikolai Okhitin, MostPhotos

Ledning

Ledningen för Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) består av prefekten, föreståndarna för Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet, ämnesföreträdare för Svenska/Nordiska språk samt Sveflers administrativa chef.

Institutionsstyrelsen

Styrelseklubba. Foto: Pia Nordin

Institutionsstyrelsen

Studierektorer

Vi har många studierektorer, så vem du ska kontakta beror på vilket ämne det gäller.

Medarbetare

På Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är vi ca 170 medarbetetare.

Mappar i olika färger. Foto: Stuart Miles, MostPhotos

Administration

Vi jobbar med administrationen för hela Institutionen för svenska och flerspråkighet, inklusive Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet. Vi sitter i hus D, plan 4–6, Södra huset, Frescati.

Studentexpeditioner

Vi har många studentexpeditioner, så vem du ska kontakta beror på vilket ämne det gäller.

Studievägledare

Vi har många studievägledare, så vem du ska kontakta beror på vilket ämne det gäller.

Tre små streckgyubbar rullar en stor boll uppför snedställd SISOFS-text.

Studentrådet

Studentrådet är tillgängligt för dig som är student som har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen.

Illustration: shkyo30, MostPhotos

Miljö, arbetsmiljö & jämställdhet

Läs om vårt arbete för miljön och för vår arbetsmiljö för studenter och medarbetare. Arbetsmiljön inkluderar jämställdhet, likabehandling och om man utsätts för sexuella trakasserier. Här finns också kontaktuppgifter till miljörepresentanten och arbetsmiljögruppen inklusive arbetsmiljöombud/skyddsombud, jämställdhetsombud och kontaktperson för likabehandlingsfrågor.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Har du idéer och förslag på miljöarbete?
NÄR
Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube