Nyheter, press, media

Nyheter hela institutionen

 • Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling Ansökan och antagning Språkkonsult- programmet – extra antagningsprov till ht -18 2018-07-11 Ett extra antagningsprov planeras till restplatser på Språkkonsultprogrammet i höst (ht -18). Rättelse: Provet är lördag 11 augusti (inte 13 aug. som vi skrev först). Mer information kommer efter 16 juli. Nästa antagning till Språkkonsultprogrammet är preliminärt till höstterminen 2020. Antagningsprovet ges i maj 2020.
 • Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska och svenska som andraspråk 2018-06-29 På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på skrivundervisning i gymnasieskolan.
 • Lediga jobb/Projektmedarbetare i utv.projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever 2018-06-29 Vi söker 1–3 projektmedarbetare i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Med fokus på utvecklingsarbete samarbetar projektmedarbetarna (forskare och lärare) mycket nära med skolledare och yrkesverksamma lärare i skolpraktiken. Under kommande läsår, 2018/2019, utökas antalet projektskolor, varför vi söker fler medarbetare. (Tidsbegränsade anställningar.)
 • Nummer 100 av Working Papers in Scandinavian Syntax 2018-06-29 Working Papers in Scandinavian Syntax (WPSS) är en vetenskaplig tidskrift för pågående arbeten inom nordistisk språkforskning, med särskild inriktning mot generativ syntax. Sedan det första numret för 35 år sedan har nu det hundrade numret givits ut.
 • Omslag slutrapport Slutrapport: Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända 2018-06-26 Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av SLL:s kommunikation 2015/16. Under hösten 2015 och våren 2016 anlände många människor på flykt till Sverige. Runt omkring i landet uppstod då ett behov av att informera dem som kommit om deras förutsättningar, inte minst när det gällde hälso- och sjukvård. Stockholms läns landstings (SLL) reaktion på denna kommunikationsutmaning var bland annat att producera broschyrer och affischer med information för asylsökande.
 • Guillermo Montero-Melis. Photo: Arantxa Hurtado Angé Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar? Projekt får 3,1 milj. kr av Vetenskapsrådet 2018-06-13 En central fråga för kognitionsvetenskapen är om och i vilken utsträckning människans förståelse av världen beror på språket, i synnerhet om våra koncept formas av det språk vi talar. Guillermo Montero Melis har blivit beviljad en internationell postdok av Vetenskapsrådet, och kommer att forska vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna under tre år.
 • Sommartider 2 juli-5 aug. Ill: Free Grass Flowers w. Dragonfly and Butterfly fr se.clipartlogo.com Sommartider 2 juli–5 augusti 2018-06-05 Institutionen (plan D3–6) är stängd 2 juli–5 augusti. Studievägledare, studentexpeditionener och kursadministratörer har särskilda telefon- och besökstider under sommaren.
 • Glada språkkonsulter kull 19 med ballongbokstäver i guld SPK19 En ny kull språkkonsulter har tagit examen 2018-06-04 En ny kull språkkonsulter har tagit examen. De har skrivit examensarbeten om allt från hur det är att jobba i öppen kontorsmiljö om man har en hörselnedsättning och vad UX-skribenter gör till hur användare upplever en chattbot och hur medborgare skriver klagomål till kommunen, bl.a. i en app.
 • Omslag Svenskans beskrivning 34 New article IVIP: Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk 2018-05-28 Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use] by Camilla Wide. Published in Svenskans beskrivning 34.
 • Cover Intercultural Pragmatics Article: Greetings as social action in Finland Swedish and Sweden Swedish service encounters [...] 2018-05-16 New article/ny artikel: "Greetings as social action in Finland Swedish and Sweden Swedish service encounters – a pluricentric perspective". While greetings are performed in all cultures and open most conversations, previous studies suggest that there are cross-cultural differences between different languages in greeting behavior. But do speakers of different national varieties of the same language organize and perform their greeting behavior in similar ways?
 • Martin Persson. Foto: Johan Asplund Dör dialekterna ut? Hur 'ʁåjb' blev 'ʁep' 2018-05-15 Martin Persson, doktorand i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, forskar om hur uttalet i de skånska dialekterna i Göinge och på Österlen har förändrats sedan början av 1900-talet. Genom att jämföra nutida inspelningar med dåtida nedtecknade beskrivningar kan han konstatera att de utpräglade dialekterna på landsbygden jämnas ut och närmar sig riksspråket – och att ett slags tredje dialekt därmed uppstår.
 • Marie Nelson håller tummarna Foto: Privat Hur håller du tummarna för någon? Lyssna på radio 2018-05-15 Inför finalen av Eurovision Song Contest var det många som höll tummarna för Benjamin Ingrosso. Men beroende på var du befinner dig kan lyckönskningar med fingrarna se annorlunda ut eller betyda något helt annat än vad du är van vid. Lyssna på språkforskaren Marie Nelson i Sveriges radio P4 Extra.
 • Finlandssvenska Sofie Henricson håller tummarna. Fotat via Skype med Photo Booth. Håll koll på tummarna 2018-05-09 Vi "håller tummarna" när vi hoppas att något ska gå bra. Men gesten kan göras på olika sätt, beroende på vilket språk du talar. Marie Nelson och Sofie Henricson håller tummarna i artikel i Språktidningen nr 4/2018.
 • Blyertspenna och suddgummi ovanpå en uppslagen svensk ordbok. Foto: Carlos Aranguiz, MostPhotos Kan språkinlärning vara en plikt? 2018-05-08 Ingen argumenterar nog emot att språkkunskaper är viktiga. För många vuxna som kommer till Sverige ses tillgången till det svenska språket som en förutsättning för möjligheterna till ett bättre liv. Språklagen som instiftades 2009 lyfter fram tillgång till språk som en rättighet. På senare tid har dock en annan syn gjort sig mer gällande, nämligen att det är en plikt för vuxna invandrare att delta i undervisning och lära sig svenska, helst så snabbt som möjligt.
 • Flicka håller i små flaggor. Foto: serrnovic/MostPhotos Unga bättre på att lära sig språk än man trott 2018-05-08 Först vid 17–18 års ålder försämras inlärningsförmågan när det gäller nya språk, skriver amerikanska forskare i en ny studie.
 • En leende Lena Ekberg med en bukett blommor i famnen. Foto: Pia Nordin Lena Ekberg har fått Erik Wellanders pris 2018-04-26 Under Språkrådsdagen delades bland annat Erik Wellanders pris ut, som detta år gick till Lena Ekberg, professor i nordiska språk, för ”betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang”.
 • upplsagsordet fackbo från Svensk ordbok svenska.se Facklitterär översättning – lyssna på podd från Bokmässan 2017 2018-04-24 Hur skiljer sig facklitterär översättning från annan översättning – ur ett översättarperspektiv respektive ett redaktörsperspektiv? Översättaren Henrik Gundenäs och redaktören Nils-Aage Larsson från Daidalos förlag möts i ett samtal om facklitterär översättning. Några av ämnena som avhandlas är texter som blir bättre på svenska, redaktörer som inte gör sitt jobb och språk som luddar och har kaksmulor om munnen.
 • Elin Svahn Att översätta för liten – lyssna på podd från Bokmässan 2017 2018-04-24 Det pågår en barnboksboom i Sverige just nu, men hur ser det ut för de översatta barnböckerna? Översättarna Anna Gustafsson Chen (som har översatt Jimmy Liao) och Annakarin Thorburn (som har översatt Isol) samtalar med Elin Svahn (som har översatt Marc Martin) om barnböckers särdrag ur ett översättningsperspektiv. Hör dem här i en diskussion om att starta förlag, läsaranpassning och – den argentinska bajsfen!
 • 165 px Vendela Blomström Foto: Felicia Blomström Retoriken som resurs i klassrummet – lyssna på den nya Svenskpodden 2018-04-19 Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet. Samtal med Vendela Blomström, universitetsadjunkt och studierektor vid Stockholms universitet. Vendela Blomström undervisar i kurser om retorik och är bland annat medförfattare till läroboken Svenska impulser – en handbok i retorik.
 • Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin Rysslands första konferens om medieöversättning – viktig för yrkets status 2018-04-16 Det är av stor betydelse för medieöversättningen i Ryssland att man har en sådan här konferens, den första i sitt slag. Det skapar synlighet för området och ökar statusen för yrket, som är väldigt litet och åsidosatt i Ryssland, säger Jan Pedersen, docent och lärare i översättningsvetenskap. Han var en av plenarföreläsarna på konferensen.
 • Elin Svahn Elin Svahn har fått Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium – forskar i Kanada vt -18 2018-04-03 Elin Svahn, doktorand i översättningsvetenskap, har fått Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium och tillbringar vårterminen 2018 på Department of linguistics and translation vid Université de Montréal i Kanada. Nya perspektiv på översättning och att få vara i fred och hinna tänka är några av sakerna Elin uppskattar med vistelsen där.
 • Cecilia Alvstad. Foto från hf.uio.no Cecilia Alvstad befordras till professor i översättningsvetenskap 2018-04-03 Cecilia Alvstad befordras till professor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hon är professor vid Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo.
 • Tre artiklar under temat Nyanländas språkutveckling 2018-03-26 Tre projektmedarbetare i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivsvenska har blivit engagerade av Skolverket att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet).
 • Skärgård med vatten kobbar och skär. Foto: Maria Lim Falk Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019) 2018-03-26 Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.
 • Person får elektroder på huvudet. Foto: Linus Salö Jakten på det glömda språket 2018-03-26 Lämnar språket vi hörde som bebisar spår som aldrig försvinner? Vi söker kinesiska språkrester hos adopterade Sonja Levin.
 • Omslag Translanguaging Ny bok: Translanguaging. Flerspråkighet som resurs i lärandet 2018-03-23 Det här är grundboken för dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv. Carla Jonsson vid Centrum för tvåspråkighetsforskning har skrivit förordet.
 • Adam Moussawi Adam som läst Svenska som främmande språk: ”Det är kurser för alla med stora drömmar” 2018-03-21 Hur är det att studera svenska som främmande språk? Varför är universitetsmiljön så viktig? Och hur lär man sig tio språk? Studenten Adam Moussawi har flera tips till den som funderar på att läsa svenska.
 • Tårta Grattis till student Cecilia Sandin, en av vinnarna i Pedagogisk idétävling. Var med och fira 8/3 2018-03-02 Pedagogisk idétävling som arrangerats av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Stockholms universitets studentkår är nu avgjord. En av de tre vinnarna är Cecilia Sandin, student hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, med sitt projektförslag Att lära sig av hur andra gör. Välkommen till prisutdelning i Pedagogisk idétävling.
 • The Multilingual Citizen Christopher Stroud et al. Ny bok. The Multilingual Citizen. Towards a Politics of Language for Agency and Change 2018-02-28 In this ground-breaking collection of essays, the editors and authors develop the idea of Linguistic Citizenship. This notion highlights the importance of practices whereby vulnerable speakers themselves exercise control over their languages, and draws attention to the ways in which alternative voices can be inserted into processes and structures that otherwise alienate those they were designed to support.
 • Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet 2018-02-23 I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm. Artikel i Lärartidningen.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler