Nyheter, press, media

Nyheter hela institutionen

 • Lagerkrans Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10 2018-09-18 Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet och diversitet. Vi ser gärna ansökningar där forskningsplanen är riktad mot transnationell flerspråkighet och lingvistisk etnografi (dock ej något krav).
 • Studenter i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st)/Forskarskolan i språkvetenskap. Sök senast 15/10 2018-09-17 Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid någon av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, varav vår institution är en av dem.
 • Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling Ledigt jobb: Adjunkt i retorik för blivande lärare. Sök senast 27/9 2018-09-17 Vi söker en adjunkt i retorik för blivande lärare i svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningen ingår undervisning i retorik i lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Därtill ingår uppgifter som omfattar att anpassa retorikundervisning för teckenspråkiga studenter. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.
 • Kursadministratör med student. Foto: Eva Dalin Ledigt jobb: Kursadministratör. Sök senast 1/10 2018-09-14 Som kursadministratör i svenska för internationella studenter har du en viktig roll i internationaliseringen av universitetet. Du arbetar med antagning och registrering av studenter, gruppindelning, närvarolistor, förberedande av resultatrapportering och tentamensadministration. Kurserna, som ges på flera olika nivåer och på deltid, är av två olika typer och riktar sig till olika målgrupper, dels kurser för internationella studenter som läser svenska utöver heltidsstudier vid någon annan institution, dels kurser för internationella medarbetare vid Stockholms universitet. I arbetet ingår även schemaläggning av kurserna.
 • ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com Så lär sig nyanlända svenska på två år 2018-09-07 Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet när man som nyanländ ska lära sig svenska. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Projektledare är Maria Lim Falk, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Anke Schmidt-Felzmann. Foto: H-H.Schmidt-Felzmann När språkinlärningen blir en kamp mot kulturen 2018-09-06 Vad är de största utmaningarna när man försöker lära sig svenska? Och vad behöver man göra för att ta sig in i den svenska språkgemenskapen? Forskaren Anke Schmidt-Felzmann vet hur man kämpar sig till svenska.
 • Maria Rydell. Foto: Pia Nordin Språkkrav är ingen lösning 2018-09-04 I årets valrörelse har flera partier lagt fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat vill höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, pratar om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1.
 • Lena Lind Palicki. Foto: Pia Nordin Lena Lind Palicki får Natur & Kulturs stipendium för bokprojekt om inkluderande språk 2018-09-03 I en bok om inkluderande språk ska Lena Lind Palicki ge verktyg till att använda språket på ett sätt som motverkar diskriminering och stereotypisering. Lena Lind Palicki är doktor i svenska språket och är universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.
 • Pratbubblor. Foto: Roberto Rizzo, MostPhotos Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt 2018-08-27 Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.
 • Jonas Kauppi. Foto: Pia Nordin. Praktik och yrkessvenska kortar vägen till rätt jobb 2018-08-24 - Det är väldigt inspirerande, berättar Jonas Kauppi som är lärare på Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning som snart 1 000 utländska akademiker läst vid Stockholms universitet.
 • Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński Nytt projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018) 2018-08-24 Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.
 • Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling Ansökan/antagning Språkkonsult- programmet 2018-08-20 Nästa antagning till Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet är preliminärt till höstterminen 2020.
 • Skolverket Lärarportalen Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska och svenska som andraspråk 2018-08-02 På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på skrivundervisning i gymnasieskolan.
 • Skolverket Lärportalen Tre artiklar under temat Nyanländas språkutveckling 2018-08-01 Tre projektmedarbetare i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivsvenska har blivit engagerade av Skolverket att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet).
 • Nummer 100 av Working Papers in Scandinavian Syntax 2018-06-29 Working Papers in Scandinavian Syntax (WPSS) är en vetenskaplig tidskrift för pågående arbeten inom nordistisk språkforskning, med särskild inriktning mot generativ syntax. Sedan det första numret för 35 år sedan har nu det hundrade numret givits ut.
 • Omslag slutrapport Slutrapport: Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända 2018-06-26 Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av SLL:s kommunikation 2015/16. Under hösten 2015 och våren 2016 anlände många människor på flykt till Sverige. Runt omkring i landet uppstod då ett behov av att informera dem som kommit om deras förutsättningar, inte minst när det gällde hälso- och sjukvård. Stockholms läns landstings (SLL) reaktion på denna kommunikationsutmaning var bland annat att producera broschyrer och affischer med information för asylsökande.
 • Guillermo Montero-Melis. Photo: Arantxa Hurtado Angé Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar? Projekt får 3,1 milj. kr av Vetenskapsrådet 2018-06-13 En central fråga för kognitionsvetenskapen är om och i vilken utsträckning människans förståelse av världen beror på språket, i synnerhet om våra koncept formas av det språk vi talar. Guillermo Montero Melis har blivit beviljad en internationell postdok av Vetenskapsrådet, och kommer att forska vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna under tre år.
 • Glada språkkonsulter kull 19 med ballongbokstäver i guld SPK19 En ny kull språkkonsulter har tagit examen 2018-06-04 En ny kull språkkonsulter har tagit examen. De har skrivit examensarbeten om allt från hur det är att jobba i öppen kontorsmiljö om man har en hörselnedsättning och vad UX-skribenter gör till hur användare upplever en chattbot och hur medborgare skriver klagomål till kommunen, bl.a. i en app.
 • Omslag Svenskans beskrivning 34 New article IVIP: Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk 2018-05-28 Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use] by Camilla Wide. Published in Svenskans beskrivning 34.
 • Cover Intercultural Pragmatics Article: Greetings as social action in Finland Swedish and Sweden Swedish service encounters [...] 2018-05-16 New article/ny artikel: "Greetings as social action in Finland Swedish and Sweden Swedish service encounters – a pluricentric perspective". While greetings are performed in all cultures and open most conversations, previous studies suggest that there are cross-cultural differences between different languages in greeting behavior. But do speakers of different national varieties of the same language organize and perform their greeting behavior in similar ways?
 • Martin Persson. Foto: Johan Asplund Dör dialekterna ut? Hur 'ʁåjb' blev 'ʁep' 2018-05-15 Martin Persson, doktorand i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, forskar om hur uttalet i de skånska dialekterna i Göinge och på Österlen har förändrats sedan början av 1900-talet. Genom att jämföra nutida inspelningar med dåtida nedtecknade beskrivningar kan han konstatera att de utpräglade dialekterna på landsbygden jämnas ut och närmar sig riksspråket – och att ett slags tredje dialekt därmed uppstår.
 • Marie Nelson håller tummarna Foto: Privat Hur håller du tummarna för någon? Lyssna på radio 2018-05-15 Inför finalen av Eurovision Song Contest var det många som höll tummarna för Benjamin Ingrosso. Men beroende på var du befinner dig kan lyckönskningar med fingrarna se annorlunda ut eller betyda något helt annat än vad du är van vid. Lyssna på språkforskaren Marie Nelson i Sveriges radio P4 Extra.
 • Finlandssvenska Sofie Henricson håller tummarna. Fotat via Skype med Photo Booth. Håll koll på tummarna 2018-05-09 Vi "håller tummarna" när vi hoppas att något ska gå bra. Men gesten kan göras på olika sätt, beroende på vilket språk du talar. Marie Nelson och Sofie Henricson håller tummarna i artikel i Språktidningen nr 4/2018.
 • Blyertspenna och suddgummi ovanpå en uppslagen svensk ordbok. Foto: Carlos Aranguiz, MostPhotos Kan språkinlärning vara en plikt? 2018-05-08 Ingen argumenterar nog emot att språkkunskaper är viktiga. För många vuxna som kommer till Sverige ses tillgången till det svenska språket som en förutsättning för möjligheterna till ett bättre liv. Språklagen som instiftades 2009 lyfter fram tillgång till språk som en rättighet. På senare tid har dock en annan syn gjort sig mer gällande, nämligen att det är en plikt för vuxna invandrare att delta i undervisning och lära sig svenska, helst så snabbt som möjligt.
 • Flicka håller i små flaggor. Foto: serrnovic/MostPhotos Unga bättre på att lära sig språk än man trott 2018-05-08 Först vid 17–18 års ålder försämras inlärningsförmågan när det gäller nya språk, skriver amerikanska forskare i en ny studie.
 • En leende Lena Ekberg med en bukett blommor i famnen. Foto: Pia Nordin Lena Ekberg har fått Erik Wellanders pris 2018-04-26 Under Språkrådsdagen delades bland annat Erik Wellanders pris ut, som detta år gick till Lena Ekberg, professor i nordiska språk, för ”betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang”.
 • upplsagsordet fackbo från Svensk ordbok svenska.se Facklitterär översättning – lyssna på podd från Bokmässan 2017 2018-04-24 Hur skiljer sig facklitterär översättning från annan översättning – ur ett översättarperspektiv respektive ett redaktörsperspektiv? Översättaren Henrik Gundenäs och redaktören Nils-Aage Larsson från Daidalos förlag möts i ett samtal om facklitterär översättning. Några av ämnena som avhandlas är texter som blir bättre på svenska, redaktörer som inte gör sitt jobb och språk som luddar och har kaksmulor om munnen.
 • Elin Svahn Att översätta för liten – lyssna på podd från Bokmässan 2017 2018-04-24 Det pågår en barnboksboom i Sverige just nu, men hur ser det ut för de översatta barnböckerna? Översättarna Anna Gustafsson Chen (som har översatt Jimmy Liao) och Annakarin Thorburn (som har översatt Isol) samtalar med Elin Svahn (som har översatt Marc Martin) om barnböckers särdrag ur ett översättningsperspektiv. Hör dem här i en diskussion om att starta förlag, läsaranpassning och – den argentinska bajsfen!
 • 165 px Vendela Blomström Foto: Felicia Blomström Retoriken som resurs i klassrummet – lyssna på den nya Svenskpodden 2018-04-19 Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet. Samtal med Vendela Blomström, universitetsadjunkt och studierektor vid Stockholms universitet. Vendela Blomström undervisar i kurser om retorik och är bland annat medförfattare till läroboken Svenska impulser – en handbok i retorik.
 • Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin Rysslands första konferens om medieöversättning – viktig för yrkets status 2018-04-16 Det är av stor betydelse för medieöversättningen i Ryssland att man har en sådan här konferens, den första i sitt slag. Det skapar synlighet för området och ökar statusen för yrket, som är väldigt litet och åsidosatt i Ryssland, säger Jan Pedersen, docent och lärare i översättningsvetenskap. Han var en av plenarföreläsarna på konferensen.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler