Nyheter, press, media

Nyheter hela institutionen

 • Man vid skrivbord dator. Foto: racorn, MostPhotos Ledigt jobb: Utbildningskoordinator. Sök senast 26/11 2018-11-12 Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med den administrativa samordningen av Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att ansvara för den övergripande planeringen och genomförandet av programmet.
 • Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling Ledigt jobb: Universitetslektor/adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (tidsbegr.) Sök 26/11 2018-11-12 I visstidsanställningen ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk. Undervisning inom masterutbildningen i tvåspråkighet kan förekomma. I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning inom grundutbildningen samt administration.
 • Två personer som betalar i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos Niandet är artigt eller nedlåtande – olika servicesvenska i Sverige och Finland 2018-11-12 Blir du niad eller duad i biljettkassan? Brukar du nia eller dua personalen? Ditt budskap kan uppfattas helt fel, beroende på om du gör det i Finland eller i Sverige. Camilla Wide i projektet IVIP intervjuas av svenska.yle.fi.
 • Studenter på mässa Saco studentmässa för gymnasister 28–30/11 2018-11-09 Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Studievägledare från oss kommer att vara där, samt att det är seminarium varje dag om vad tolkar och översättare gör.
 • Man (i rullstol) med böcker. Foto: LightField, MostPhotos Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska som andraspråk. Sök senast 10/12 2018-11-08 Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.
 • Kvinna med böcker och dator. Foto: Syda Productions. MostPhotos Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska. Sök senast 10/12 2018-11-08 Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.
 • Färgglada ballonger. Språkkonsultprogrammet 40 år Språkkonsultprogrammet 40 år 2018-11-07 I 40 år har Stockholms universitet utbildat språkkonsulter i svenska på Språkkonsultprogrammet – en utbildning som Sverige var först med i världen. Språkkonsulter finns i dag på många myndigheter, organisationer och företag och behovet av kunskap om kommunikation i tal och skrift i det moderna arbetslivet är stort.
 • Foto: Syda Productions, Mostphotos Ledigt jobb: Adjunkt i yrkesmässigt skrivande (tidsbegränsad anställning). Sök senast 15/11 2018-10-26 I anställningen ingår undervisning i yrkesmässigt skrivande på fristående kurser och inom Språkkonsultprogrammet och Kandidatprogram i arbetslivskommunikation. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination.
 • Swedish for International Students Lediga jobb: Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella stud. (2 tidsbegr.) Sök 15/11 2018-10-26 Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk. Undervisning ges på kurser för internationella studenter, i särskilda kurser för anställda doktorander och forskare samt i förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska inför akademiska studier. Även andra kurser i muntlig och skriftlig färdighetsträning samt olika typer av uppdragsutbildning kan förekomma liksom bedömning av muntlig och skriftlig språkfärdighet i Tisus (Test i svenska för universitetsstudier).
 • Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling Lediga jobb: Universitetslektorer i svenska/svenska som andraspråk (2 tidsbegr.). Sök senast 15/11 2018-10-26 I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i ämnena svenska och svenska som andraspråk samt i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk. Den sökande förväntas aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och i institutionens arbete. Administrativa arbetsuppgifter kan ingå i anställningen.
 • Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling Ansökan/antagning Språkkonsult- programmet 2018-10-25 Nästa antagning till Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet är preliminärt till höstterminen 2020.
 • Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin 3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare 2018-10-22 José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare".
 • Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos Ledigt jobb: Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 15/11 2018-10-17 Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning inom ämnet enligt inlämnad plan. Avsikten är att en forskare som nyligen disputerat ska få tillfälle att under ett år fortsätta sin forskningsverksamhet.
 • svenska och finska flaggan. Foto: Ruskpp Ruskpp, MostPhotos Svenskar tar lättare till superlativer, finlandssvenskar är mer återhållsamma 2018-10-16 De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland tar sig uttryck i svenskarnas och finlandssvenskarnas sätt att samtala, säger professor Catrin Norrby från Stockholms universitet. Skillnaderna är små, men de finns. Bland annat finns skillnader i lärarnas sätt att handleda sina studerande på svenska och finlandssvenska universitet. Svenska handledare har en mer förhandlande och kamratlig handledningsstil än sina finländska kollegor.
 • Catrin Norrby sitter framför en bokhylla. Skrämdump från YouTube Ett samtal om Samtal om svenska 2018-10-15 Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bak­om omdömen som ”bra” och ”dåligt” språk? Det har Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där elever och lärare besvarat en enkät och värderat ett an­tal autentiska exempel på samtida svenska och resonerat om dem i fokusgrupper. Catrin Norrby samtalar med Maria Sjödin, Morfems förlag, om undersökningen (YouTube).
 • Pratbubblor och Norges flagga Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos Besøk til norskundervisninga 2018-10-12 I oktober og november ht -18 vil norskundervisninga på Stockholms universitet få besøk av Snorre Karkkonen Svensson og Else Berit Molde som begge vil delta i nettundervisninga på Norska – baskurs 1. Besøket fra de to er en del av arbeidet med å styrke nettverket rundt norskundervisninga gjennom å trekke inn kompetanse fra andre miljøer som arbeider med norsk språk, litteratur og kultur. Det er også et uttrykk for et ønske om å skape et polyfont klasserom hvor studentene skal få muligheten til å møte flest mulig stemmer.
 • Lasse Mårtensson. Foto från www.hig.se Lasse Mårtensson professor i nordiska språk 2018-10-12 Lasse Mårtensson har befordrats till professor i nordiska språk. Han är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar bl.a. om den medeltida svenska skriften och om medeltida personnamn.
 • Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin. Carla Jonsson docent i tvåspråkighet 2018-10-12 Carla Jonsson har antagits som docent i tvåspråkighet. Hon är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Maria LimFalk/Tomas Riad/Helena Bani-Shoraka. Foto: LinneaBengtsson/Paulin Strömberg/Pia Nordin Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar 2018-10-12 Ett symposium för lärare i svenska som andraspråk anordnades av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) 11–12 oktober. Forskarna Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka från vår institution höll föredrag om Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar, samt en artikel i Lisetten om förutsättningar för lärande.
 • Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända 2018-10-12 Över 40.000 barn och ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och de flesta av dem är nu inne i det svenska skolsystemet. Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.
 • Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor. Kerfoot får RJ Sabbatical 2018-10-11 Fyra projekt vid Stockholms universitet har beviljas anslag från Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical 2018. Ett av dem är ”Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor” med Caroline Kerfoot, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Vitt kakel Ända in i kaklet 2018-10-11 Under den senaste tiden har vi hört moderatledaren Ulf Kristersson använda uttrycket "ända in i kaklet" upprepade gånger. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda ett idiomatiskt uttryck för att beskriva sin starka vilja att bilda regering? Och vad kommer att hända med uttryckets popularitet om Kristersson inte lyckas i sin strävan? Urban Östberg, forskare på Institutionen för svenska och flerspråkighet, medverkar i Sveriges radios P1 Nordengren & Epstein.
 • Helén Ericson, Anna Karlsson, Annette Lindberg, Anna Pousette. Foto: Pia Nordin, Jodi Hilton Lärarna som undervisat i svenska utomlands 2018-09-27 Det är inte bara våra studenter som är internationella, många av lärarna i svenska som främmande språk har undervisat runt om i världen. Här berättar några av dem om sina utlandslektorat och lärarutbyten.
 • ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com Så lär sig nyanlända svenska på två år 2018-09-07 Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet när man som nyanländ ska lära sig svenska. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Projektledare är Maria Lim Falk, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Anke Schmidt-Felzmann. Foto: H-H.Schmidt-Felzmann När språkinlärningen blir en kamp mot kulturen 2018-09-06 Vad är de största utmaningarna när man försöker lära sig svenska? Och vad behöver man göra för att ta sig in i den svenska språkgemenskapen? Forskaren Anke Schmidt-Felzmann vet hur man kämpar sig till svenska.
 • Maria Rydell. Foto: Pia Nordin Språkkrav är ingen lösning 2018-09-04 I årets valrörelse har flera partier lagt fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat vill höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, pratar om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1.
 • Lena Lind Palicki. Foto: Pia Nordin Lena Lind Palicki får Natur & Kulturs stipendium för bokprojekt om inkluderande språk 2018-09-03 I en bok om inkluderande språk ska Lena Lind Palicki ge verktyg till att använda språket på ett sätt som motverkar diskriminering och stereotypisering. Lena Lind Palicki är doktor i svenska språket och är universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.
 • Pratbubblor. Foto: Roberto Rizzo, MostPhotos Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt 2018-08-27 Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.
 • Jonas Kauppi. Foto: Pia Nordin. Praktik och yrkessvenska kortar vägen till rätt jobb 2018-08-24 - Det är väldigt inspirerande, berättar Jonas Kauppi som är lärare på Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning som snart 1 000 utländska akademiker läst vid Stockholms universitet.
 • Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI. Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński Nytt projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018) 2018-08-24 Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.

Kontakt Svefler

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

www.facebook.com/svefler