Nyheter, press, media

Nyheter hela institutionen

 • Lärare som undervisar och rör vid whiteboard. Foto: Niklas Björling Lediga jobb: Universitetslektorer i Svenska/Svenska som andraspråk/Nordiska språk (4 tidsbeg. anst.) 2019-03-18 Inom ämnen Svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningarna ingår undervisning i retorik, samtalsanalys, fonologi samt språkvård och språkriktighet på fristående kurser i svenska och nordiska språk samt inom lärarutbildningarna. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.
 • Grupp av studenter. Foto: Niklas Björling Lediga jobb: Adjunkter i skrivande och retorik (3 tidsbegr. anst.). Sök senast 8/4 2019-03-18 Inom ämnena Svenska/Nordiska språk. I anställningarna ingår undervisning i skrivande på fristående kurser och inom språkkonsultprogrammet, kommunikatörsprogrammet och lärarprogrammet samt i retorik inom lärarprogrammet. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.
 • Lärare ler och pekar med handen mot student. Foto: Niklas Björling Lediga jobb: Adjunkter i retorik för blivande lärare (4 tidsbegr. anst.). Sök senast 8/4 2019-03-18 Inom ämnena Svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningarna ingår undervisning i retorik i lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.
 • Lagerkransar högtider. Foto: Eva Dalin Lediga jobb: Tre doktorandtjänster i nordiska språk, med olika inriktningar. Sök senast 15/4 2019-03-14 Vi utlyser nu tre olika doktorandtjänster i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet: doktorand i nordiska språk, doktorand i nordiska språk, inriktning mot svenska som andraspråk och doktorand i nordiska språk, tema Rumslighet och plats i modern humaniora. Välkommen med din ansökan senast 15 april.
 • Olika spelregler för att äga kunskap. Krönika av Mona Blåsjö SU-nytt 1/2019. Foto: Niklas Björling Olika spelregler för att äga kunskap 2019-02-25 ”Jag var rädd att det skulle bli fel annars.” Det är ett vanligt svar studenter ger när de anklagas för plagiat i form av att ha skrivit av en källa utan att ange den. De har då uppfattat en spelregel som central: tentasvar ska ge ”rätt” svar, och det finns bara ett sådant. Krönika i Universitetsnytt av Mona Blåsjö, universitetslektor och docent i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Anna Wazówna/Anna Vasa. Unknown Polish court painter [Public domain] Hovet som socialt nätverk under äldre nysvensk tid. Stipendium till Theresia Pettersson 2019-02-20 Theresia Pettersson, fil. dr i nordiska språk, har fått postdokstipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse för sitt projekt Hovet som socialt nätverk under äldre nysvensk tid. Variation och förändring i familjerna Vasas och Oxenstiernas skriftspråkbruk.
 • Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling Sök/antagning 2019-02-08 Nästa antagning till Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet är preliminärt till höstterminen 2020. Sök senast 15 april 2020.
 • Peter Lundkvist. Lärarna som undervisat i svenska utomlands 2019-01-31 Det är inte bara våra studenter som är internationella, många av lärarna i svenska som främmande språk har undervisat runt om i världen. Här berättar några av dem om sina utlandslektorat och lärarutbyten.
 • Ladok Registrering och reservupprop 2019-01-17 Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.
 • multitimglas Foto: Belish, MostPhotos Språket påverkar tidsuppfattningen 2019-01-15 Kan det språk vi talar påverka hur vi uppfattar världen? Frågan har länge varit död inom vetenskapen. Men nu har forskarna genom sinnrika experiment kunnat visa hur den här påverkan kan se ut. Frågan är vilken betydelse det har. Bland annat har Manne Bylund, professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, tillsammans med en kollega* undersökt hur tidsuppfattningen påverkas av vilket språk man talar.
 • Svenska flaggan som en pratbubbla. Illustration: Laurent Davoust, MostPhotos ”Därför är språktest en dålig idé” 2019-01-15 Hur definierar man vilka språkliga kunskaper som behövs för att vara medborgare? Vi menar att detta inte går. Istället verkar språktest för medborgarskap handla om det symboliska värdet av att ställa krav på en viss grupp i samhället, skriver språkforskarna Maria Rydell och Tommaso Milani.
 • Roger Andersson. Foto: Pia Nordin Roger Andersson professor i nordiska språk 2019-01-08 Roger Andersson har anställts som professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com Skolan där nyanlända unga lär sig svenska i alla ämnen 2019-01-05 Milana och Judith tycker det är svårt att lära sig att förstå svenska. Heter det "Tjugi, tjuge, "tjugiå"eller tjuuugo". Ett unikt projekt ska nu få dem att lära sig svenska snabbare. Forskare vid Stockholms universitet utvecklar en ny modell för intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Artikel i DN.
 • Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson Nya utbildningsmodellen ska lära nyanlända svenska snabbt 2019-01-05 För den som lär sig ett nytt språk är det ibland viktigt att snabbt öka ordförrådet. Forskare vid Stockholms universitet utvecklar nu en ny modell för intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Intervju med Maria Lim Falk i DN.
 • Anna-Malin Karlsson. Foto: Pia Nordin Ny prefekt och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 2019-01-02 Från den 1 januari 2019 är Anna-Malin Karlsson prefekt och Karolina Wirdenäs ställföreträdande prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). De efterträder Gunlög Sundberg respektive Jan Pedersen.
 • Olle Josephson. Foto: Pia Nordin Hur realistisk är idén om svenska språkets utfasning? 2018-12-14 Företagsledaren Walter Naeslund vill att svenskan ska fasas ut till förmån för engelskan. Är idén realistisk? Språkprofessorn Olle Josephson reder ut.
 • Tre studenter på utbildningen Tolk i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka Tolkutredningen vill ge TÖI kraftigt utökat ansvar för utbildning till tolk i offentlig sektor 2018-12-12 Tolkutredningen har gjort en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Bland annat föreslår man att Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ska få i uppgift att konstruera auktorisationsprov och att TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor ska förlängas till en tvåårig yrkesexamen.
 • Turkiets flagga och en massa pratbubblor bakom. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet? 2018-12-11 Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Memet Aktürk Drake är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Chile flagga ACCESS – nytt akademiskt samarbete med Chile 2018-12-03 Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet. ACCESS, som är namnet för plattformen, står för Academic Collaboration Chile Sweden.
 • Äldre kvinna vid dator. Foto Vladimir Voronin, MostPhotos Den 80-årige bloggkungen. En studie av språkliga konstruktioner av äldre i förhållande till IT 2018-12-03 När internet började spridas till allmänheten för lite mer än 20 år sedan hade många uppfattningen att efter en övergångsperiod om mellan fem och tio år skulle hela befolkningen vara regelbundna användare av IT, informations- och interaktionsteknik. Bland de äldsta i befolkningen har dock spridningen gått långsammare än vad man förutspådde. Av Karolina Wirdenäs och Theres Bellander, Institutionen för svenska och flerpråkighet.
 • Rum för översättning: Hur översätts ett omslag ? Lyssna på podd från Bokmässan 2018 2018-11-29 Hur tänker dagens förläggare när man presenterar översättningar för en svensk publik? Går det att undvika stereotypa former för rekontextualisering? Och hur skiljer sig formgivningen mellan översatt och icke-översatt litteratur? Hör ett samtal om de- och rekontextualisering av bilder och litteratur. Deltar gör formgivare, forskare och förläggare av översatt litteratur. TÖI var med och arrangerade.
 • Elin Svahn Rum för översättning: Att översätta Lise Tremblay. Lyssna på podd från Stockholm Literature 2018-11-29 Ett samtal mellan Elin Svahn och Maria Morberg om Elins arbete med att översätta den franskkanadensiska författaren Lise Tremblays böcker ”Hägern” (Rámus 2015) och ”Huset på Saint Pauls väg” (Rámus 2017), en personlig bok om en döende mor och en döende far som kanske är en roman, en berättelse, ett kvitto eller en autofiktion. Elin Svahn är översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur och doktorand på TÖI och Maria Morberg är redaktör på Moderna Museet.
 • Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark Caroline Kerfoot befordrad till professor i tvåspråkighet 2018-11-22 Caroline Kerfoot har blivit befordrad till professor i tvåspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
 • Två personer som betalar i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos Niandet är artigt eller nedlåtande – olika servicesvenska i Sverige och Finland 2018-11-12 Blir du niad eller duad i biljettkassan? Brukar du nia eller dua personalen? Ditt budskap kan uppfattas helt fel, beroende på om du gör det i Finland eller i Sverige. Camilla Wide i projektet IVIP intervjuas av svenska.yle.fi.
 • Färgglada ballonger. Språkkonsultprogrammet 40 år Språkkonsultprogrammet 40 år 2018-11-07 I 40 år har Stockholms universitet utbildat språkkonsulter i svenska på Språkkonsultprogrammet – en utbildning som Sverige var först med i världen när den startades 1978. Språkkonsulter finns i dag på många myndigheter, organisationer och företag och behovet av kunskap om kommunikation i tal och skrift i det moderna arbetslivet är stort.
 • Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin 3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare 2018-10-22 José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare".
 • svenska och finska flaggan. Foto: Ruskpp Ruskpp, MostPhotos Svenskar tar lättare till superlativer, finlandssvenskar är mer återhållsamma 2018-10-16 De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland tar sig uttryck i svenskarnas och finlandssvenskarnas sätt att samtala, säger professor Catrin Norrby från Stockholms universitet. Skillnaderna är små, men de finns. Bland annat finns skillnader i lärarnas sätt att handleda sina studerande på svenska och finlandssvenska universitet. Svenska handledare har en mer förhandlande och kamratlig handledningsstil än sina finländska kollegor.
 • Catrin Norrby sitter framför en bokhylla. Skrämdump från YouTube Ett samtal om Samtal om svenska 2018-10-15 Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bak­om omdömen som ”bra” och ”dåligt” språk? Det har Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där elever och lärare besvarat en enkät och värderat ett an­tal autentiska exempel på samtida svenska och resonerat om dem i fokusgrupper. Catrin Norrby samtalar med Maria Sjödin, Morfems förlag, om undersökningen (YouTube).
 • Lasse Mårtensson. Foto från www.hig.se Lasse Mårtensson professor i nordiska språk 2018-10-12 Lasse Mårtensson har befordrats till professor i nordiska språk. Han är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar bl.a. om den medeltida svenska skriften och om medeltida personnamn.
 • Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin. Carla Jonsson docent i tvåspråkighet 2018-10-12 Carla Jonsson har antagits som docent i tvåspråkighet. Hon är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

FB Svefler

facebook