Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin
Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) är företrädd i gruppen genom Jonatan Pettersson, och från Stockholms universitet deltar även Susanne Tienken vid Tyska avdelningen på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (Slabafinity).

Kursen (Historisk sociolingvistik, avancerad nivå, 7,5 hp) kommer att vara förlagd vid Slabafinity, men den ska vara öppen för studenter med annan språklig ämnestillhörighet, till exempel studenter som läser svenska/nordiska språk. Kursen ges preliminärt hösten 2022.

Se även om den fristående kursen Historisk sociolingvistik på grundnivå.

 

 

Susanne Tienken
Susanne Tienken

SLUGU är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet, och man utlyste under vintern 2020/2021 möjligheten att söka utvecklingsmedel för pedagogiska samarbetsprojekt mellan de olika universiteten.  Syftet var att stötta satsningar för att höja kvaliteten på utbildningarna inom humaniora, språk och teologi, exempelvis genom att möjliggöra en bredare miljö för både studenter och lärare.