Mona Blåsjö. Foto Adam Strömdahl Östberg
Mona Blåsjö. Foto: Adam Strömdahl Östberg

Under ett forskningssymposium som ägde rum den 26–30 november 2018 i Chile diskuterades forskning inom ämnen som betraktas som samhälleliga utmaningar för både Chile och Sverige, bland annat cancer, antibiotikaresistens, migration, krishantering, det demokratiska samhällets utmaningar samt omställning till klimatvänliga energialternativ. Cirka 200 forskare deltog i evenemanget varav åtta från Stockholms universitet, och en av de åtta var Mona Blåsjö från vår institution.

Samarbetet skapades 2016 av Lunds universitet, Uppsala universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile, och Universidad de Chile. Stockholms universitet gick med under 2018, totalt är åtta svenska och tio chilenska lärosäten med i plattformen.

Bakgrunden är att Chile har flera starka och forskningsintensiva lärosäten, fyra av de sexton högst rankade lärosätena i Latinamerika är chilenska, varav Pontificia Universidad Católica de Chile är rankat som nr 1. Sverige och Chile har dessutom starka band på grund av den chilenska migrationen till Sverige på 70-, 80- och 90-talet. Syftet är att det ska stimulera akademiskt samarbete och på så sätt skapa synergier mellan de två ländernas forskning.

Läs mer på SU-webben: ACCESS – nytt akademiskt samarbete med Chile