Barbro Söderberg. Foto: privat
Barbro Söderberg. Foto: privat

Barbro anställdes som lektor vid Institutionen för nordiska språk 1970, var studierektor 1973–1977 och prefekt 1982 samt 1988. Hon var under en period också prodekan vid Humanistiska fakulteten. Hon blev docent 1981 och professor i svenska språket 1988.

Barbros doktorsavhandling Flykten mot stjärnorna från 1980 behandlade Eyvind Jonssons roman Hans nådes tid, och var ett pionjärarbete inom språkvetenskaplig litterär stilistik. Hennes intresse var brett och hon skrev även viktiga arbeten om s-plural och textlingvistik. Störst avtryck gjorde hon dock som medeltidsforskare, inte minst inom det tongivande projektet Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv. Här introducerades det sociala skriftbruksperspektiv som sedan kom att bli närmast självklart i studiet av äldre text- och skriftkulturer, långt utanför institutionen.

Vi minns Barbro Söderberg som en dynamisk och nytänkande forskare, som en engagerad lärare och ledare och som en skicklig och ansvarstagande handledare. Många är de studenter och doktorander som hon introducerade till kritiskt och självständigt kunskapssökande!