Anders Björkvall, Sara Van Meerbergen, Gustav Westberg. Foto: JOhan Asplund (AB, GW), privat (SVM)
Anders Björkvall, Sara Van Meerbergen, Gustav Westberg. Foto: Johan Asplund, privat, Anders Björkvall

Språkforskarna är Anders Björkvall, Gustav Westberg och Sara Van Meerbergen, som med barnens hjälp under två veckor ska få ett slags ögonblicksbild över de svenska anslagstavlorna. Vilka anslag finns här? Vem är avsändare och mottagare? Vilka språk används? Och hur skiljer sig anslagstavlorna mellan stad och landsbygd?

Text/reportage: Katarina Sundberg, Vetenskapsradions webbplats.
Barn specialgranskar lappar på anslagstavlor i hela landet

 

Läs artikel och lyssna på programmet

Läs hela artikeln och lyssna på ett kortare nyhetsinslag i Vetenskapsradion [2016-09-29): Barn specialgranskar lappar på anslagstavlor i hela landet [1:35 min.]

Lyssna på längre inslag i Vetenskapsradions veckomagasin, programmet Forskarfredag (2016-09-30): Rosettas sista uppdrag – kraschade i vetenskapens tjänst [00:08:45–00:15:16]

 

Projekt tillsammans med Sydafrika

Projektet med anslagstavlorna är en del av ett projektsamarbete med Arlene Archer vid University of Cape Town, Sydafrika. Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) investerar tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte och Formas 5,3 miljoner kronor i tio forskningsprojekt inom programmet ”South Africa – Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation”.

Läs mer om projektet: South Africa – Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation

Forskare: Docent Anders Björkvall, universitetslektor Gustav Westberg och postdoc Sara Van Meerbergen är alla verksamma vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.