Snorre Karkkonen Svensson. Foto: privat
Snorre Karkkonen Svensson. Foto: privat
 
 
 

Snorre Karkkonen Svensson

Snorre Karkkonen Svensson har lang erfaring med norskundervisning, blant annet fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Latvia. Spesielt har han arbeidet med norsk uttale, og det er nettopp sine kunnskaper om uttale han skal dele med studentene. Undervisninga vil ha et komparativt perspektiv og ta utgangspunkt i de aspekter ved norsk uttale som er spesielt vanskelig for studenter med svensk som morsmål. Hvis noen vil vite mer om hvordan Snorre underviser i uttale, så kan de klikke seg inn på denne lenken: https://www.cappelendammundervisning.no/cdu/cdtv/noa/article.action?contentId=113945

Snorre Karkkonen Svensson

 

Else Berit Molde. Foto från uib.no
Else Berit Molde. Foto från uib.no

Else Berit Molde

Else Berit Molde er universitetslektor ved Universitetet i Bergen med særlig kompetanse i fremmedspråksinnlæring og nynorsk. På Stockholms Universitet vil hun både gi en innføring i norsk språkhistorie (med hovedvekt på nynorsk), og løfte frem lik- og ulikheter mellom nynorsk og bokmål.

Else Berit Molde

 

 

 

 

____________________

Besøket er støttet økonomisk av Diku-Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.