Roger Andersson. Foto: Pia Nordin
Roger Andersson. Foto: Pia Nordin

Roger Anderssons forskning på området går tillbaka till 1990-talet, då han gav ut två lärda monografier om Vadstenabrödernas predikningar.

Under många år var Roger Andersson verksam vid Svenskt diploma­tarium, Riksarkivet, där han var engagerad i utgivningen av de brev som är bevarade från svensk medeltid. Sedan 2011 är ha verksam vid Stockholms universitet, där han en gång disputerade, och från och med 2019 vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Prissumman är i år på 25.000 kronor. Vidare erhåller pristagaren en Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin.

Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte på Kloster­hotellet lördagen den 4 maj. I anslutning därtill kommer pristagaren ca kl. 16.00 att hålla föredrag om sin Birgittaforskning. Även icke-medlemmar är välkomna.

Text (lätt redigerad) från Birgittastiftelsens sajt: Birgittapriset 2019 till Roger Andersson