Maria Lim Falk
Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

Artikeln från 2017 är publicerad i pappersversionen av Lisetten, Föreningstidning för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. Den finns att läsa här som pdf (med tillstånd av Lisetten):
Bråttom, men till vilket pris? Tidigare publicerad i Lisetten nr 1/2017 (89 Kb)

Maria Lim Falk och Gustav Westberg är forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

 

 

 

Gustav Westberg. Foto: Anders Björkvall
Gustav Westberg. Foto: Anders Björkvall