Mona Blåsjö. Foto: Ingmarie Andersson
Mona Blåsjö. Foto: Ingmarie Andersson

Se inslaget i Aktuellt från 2020-08-26 [28:2834:00 min. in i programmet]. Tillgängligt till och med 2 september. Unga har svårt att skriva

Hur bekymmersamt är det att unga har svårt att uttrycka sig i skrift?

Mona Blåsjö betonar att alla studenter inte har problem, men det är ett viktigt område att diskutera. Det kan påverka om människor får ett jobb eller inte, beroende på hur de skriver sin ansökan. Dessutom har statsmakterna en målsättning att hälften av alla årskullar ska gå vidare till högre studier. Nästan all examination på universiteten är skriftlig, så många kan hoppa av om de i början av studierna missar tentor hela tiden.

Vad ser du att den här utvecklingen beror på?

Det finns många teorier om orsaker, förklarar Mona Blåsjö. Digitaliseringen påtalas ofta som en orsak. Den sociala rörligheten är en annan faktor. I dag är det många fler, med olika social bakgrund, som kommer in på högre studier än tidigare. Förr följde man ofta sina föräldrar i fotspåren, i dag väljer unga i högre utsträckning själva vad de vill jobba med. Det är bra, men innebär att det blir en större spridning bland studenterna.

Var ligger då problemet? Är det skolan som inte klarar av att lära sina elever att skriva?

Enligt Mona Blåsjö kan skolan göra mer, men det ligger inte på de enskilda lärarna. De behöver verktyg och strategier för det. Sådana finns numera på Skolverkets webbplats till exempel.

Hur ska eleverna då lära sig?

Det är viktigt att kunna skriva olika texter för olika mottagare i olika situationer, betonar Mona Blåsjö. De som svarat på enkäten talar om grammatik och stavning, men i undersökningen lyfter man det även till en högre nivå, som hur man bygger upp en hel text. Enligt Mona Blåsjö handlar det bland annat om hur man strukturerar sin text, hur man tilltalar läsaren och hur saklig man behöver vara i olika typer av texter. Man tränar på det i skolan, men kan behöva träna ännu mer, konstaterar hon.

Vad kan universiteten och högskolorna göra?

Mona Blåsjö säger att det är väldigt viktigt hur man tar emot nya studenter. Alla människor kan känna sig osäkra i nya situationer, och det tar tid att förstå hur man talar och skriver i olika sammanhang. Därför är det viktigt att vara välkomnande och hjälpa studenterna i början, t.ex. genom andra examinationsformer. Om man hjälper studenterna att komma in i skrivandet på högre utbildning så kan de allra flesta lära sig, avslutar Mona Blåsjö.

_________________

Mona Blåsjö intervjuades av Lotta Bouvin-Sundberg, Aktuellt, Svt. Intervjun är sammanfattad och bearbetad av Pia Nordin och Mona Blåsjö.