Gunilla Almström Persson
Gunilla Almström Persson. Foto: privat

Myndigheters kommunikation har under de senaste decennierna förskjutits alltmer till sociala medier. I den typ av myndighetsinformation som primärt har studerats äger myndigheten kunskapen, som till exempel regler kring sjukförsäkring eller skattesystem. Lite är dock sagt om språkliga strategier i sociala medier då myndigheten under perioder lider brist på kunskap samtidigt som allmänheten har stort behov av information. Så är fallet vid vissa typer av samhällskriser.

Hur språkbruket i sociala medier förändras

Frågorna i projektet kretsar kring hur språkbruket i sociala medier förändras i kriskommunikation när myndighetens händelsestyrda kunskap förändras.

Sociala medier karakteriseras av att möjligheten till ständiga uppdateringar. När en kris utvecklas förändras den kommunikativa situationen. Som en följd förändras kommunikativa villkoren förändras minut för minut, timme för timme. Det gör att språkbruket måste anpassas över tid. Det är just detta som projektet handlar om.

– Just nu planerar jag att studera twitterinlägg från Krisinformation.se under bränderna sommaren 2018 och terrordådet på Drottninggatan 2017, berättar Gunilla Almström Persson.

Beviljade medel: 100.000 kr

Finansiär: Erik Wellanders fond, Institutet för språk och folkminnen.
Erik Wellanders pris