Tavla The Old Soldier 1869. Soldat bugar för ung dam. Artist: George Adolphus Storey. From Wikipedia
The Old Soldier, 1869. Artist: George Adolphus Storey. (Wikipedia)

Historiskt brukar du-reformen dateras till ett par symboliska händelser i slutet av 1960-talet, men det var egentligen en betydligt längre och mer komplicerad process. Vad kan du-reformen säga om samhällets modernisering? Hur svensk är den här historien? Och hur ska vi tolka det nya, hett omdebatterade ”ni-andet”?

Lyssna på Bildningspodden om Du-reformen.

Gäster i studion är Ingela Tykesson, Lena Lind Palicki och Catrin Norrby:

Ingela Tykesson, Lena Lind Palicki och Catrin Norrby. Foto: Magnus Bremmer
Ingela Tykesson, Lena Lind Palicki och Catrin Norrby. Foto: Magnus Bremmer