Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson
Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson (fotat i ett annat sammanhang)

Moderator: Jenny Björkman. Inspelat i Börssalen, Svenska Akademien, Stockholm, den 19 april 2021.

Arrangör: Riksbankens jubileumsfond.

Se videon av UR Samtiden: Grammatiska besynnerligheter och ordet nej

Del av ingress från urplay.se.