Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin
Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Syftet är att undersöka om dödsannonsens funktion och uttryck förändrats under de senaste 20 åren. Orsaken till detta är dels den förändring som den traditionella dagstidningen genomgått med en förskjutning från pappersmediet till nätpublicering, dels den sekularisering som samhället sedan lång tid genomgår och som kan tänkas innebära förändrade uttryck i dödsannonsens förekomst, form och funktion.

Till skillnad från tidigare forskning har vi också för avsikt att undersöka finlandssvenska dagstidningar (Hufvudstadsbladet) för att på det viset få en uppfattning om dödsannonsens funktion och utformning i en svenskspråkig diskurs med rötter i en delvis annorlunda kultursfär.

Beviljade medel: 138 400 kr

Finansiär: Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning

  • Catrin Norrby är professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
  • Lena Rogström är universitetslektor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.