Lasse Mårtensson. Foto från www.hig.se
Lasse Mårtensson. Foto från www.hig.se

För närvarande går en stor del av min tid till projektet Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare, finansierat av Riksbankens jubileumsfond för perioden 2016–2020. Inom det arbetar vi med olika datorstödda metoder för att undersöka den medeltida svenska skriften. Vårt material är främst de medeltida svenska diplomen, och syftet är att identifiera egenskaper hos skriften som är signifikanta ur ett individuellt eller kronologiskt perspektiv. Projektet är tvärvetenskapligt, och deltagarna är från nordiska språk, datavetenskap (bildanalys och maskininlärning) och datorlingvistik.

Ett stort intresse sedan tidigare är de medeltida isländska handskrifterna och de texter som återfinns i dessa. Min avhandling låg inom detta fält, och vidare har jag deltagit i ett VR-projekt om handskriften Uppsala-Eddan (DG 11). Jag har ägnat mig åt detta material från ett antal olika perspektiv, t.ex. paleografi, textkritik och editionsfilologi.

Ett relativt nyfunnet forskningsintresse är namnforskning, framför allt medeltida personnamn.