Foto: Helena Paulin-Strömberg
Foto: Helena Paulin-Strömberg

”Akademien sammanträder”. Tomas Riad, professor i nordiska språk och agerande direktör i Akademien, slår klubban i bordet för att traditionsenligt öppna Svenska Akademiens högtidssammankomst. För första gången leder herr Riad detta ”årsmöte” inför kungafamiljen och hundratals festklädda åhörare. Det är emellertid en väl inövad ritual som Carl Otto Werkelid elegant har sammanfattat med orden ”talet är fritt medan formen för det ligger fast” (i boken ”Akademien sammanträder”).

[...]

På grund av Nobelprisets stora mediala uppmärksamhet glöms ibland bort att Akademiens främsta uppgift är att ur alla möjliga aspekter värna svenska språket. Men Tomas Riad är en som vet. Hans direktörstal var en skarp vidräkning med nuvarande språkpolitik. Där är ett stort glapp mellan ideologi och verklighet. I en tid då språkkunskaper blivit än viktigare med tanke på invandringen, det mångkulturella samhället och EU-medlemskapet har utbildningen försämrats och intresset för att lära andra språk minskat.

Riad ville se en satsning på så kallat personligt adoptivspråk, där varje medborgare ges möjlighet att studera ett valfritt språk. Samtidigt som internationell kommunikation sker på framför allt engelska och franska skulle den nationella språkkunskapen bli djupare och bredare, vilket i framtiden leder till en mer vittomfattande kommunikation. ”Idén med personliga adoptivspråk skulle också i ett slag sammankoppla de infödda skolelevernas inhämtande av ett främmande språk med de invandrade elevernas inhämtande av svenska”, menade Riad och fortsatte. ”Det skulle ge förutsättningar för en djup förståelse av hur utmaningarna ser ut för de nya svenskarna, både språkligt och kulturellt. Vi skulle få en jämställdhet inom landet mellan inlärning av franska, grekiska, estniska och svenska som adoptivspråk.”

[...]

Text: Kaj Schueler, SvD (med hans tillstånd). Rubriken och ingressen är delvis från hans text.

Foto: Helena Paulin-Strömberg (med hennes och Svenska Akademiens tillstånd).

 

Läs hela artikeln på SvD.se

"En skarp uppgörelse med språkpolitiken" SvD.se (21 december 2015)

 

Notis på DN.se

Helgon inspirerar till flerspråkighet DN.se (21 december 2015)

 

Lyssna på högtidssammankomsten och direktörstalet

Svenska Akademiens högtidssammankomst 2015 sverigesradio.se [102 min.]. Direktörstalet av Tomas Riad [06:00–24:50].

 

Läs om högtidssammankomsten och läs direktörstalet

Högtidssammankomst 2015 svenskaakademien.se

Foto: Helena Paulin-Strömberg
Foto: Helena Paulin-Strömberg