Maria Lim Falk. Foto: Privat
Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

Ordförrådets storlek är den enskilt viktigaste faktorn för hur väl man klarar sig i skolan. Det säger språkforskaren Maria Lim Falk, som just nu leder ett efterfrågat projekt: att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Modellen testas redan i praktiken på två skolor, en i Stockholm och en i Nacka. Här satsar man på elevernas ordförråd, med läxor i ord och fraser.

[...]

Bakgrunden till projektet är den stora invandringsvågen till Sverige 2015. Under hösten hade Migrationsverket omkring 130 000 asylsökande. De största grupperna kom från Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea och Somalia. En stor andel av dem var barn och unga mellan 13 och 18 år. Barn som ska gå i skolan – och lära sig svenska.

[...]

Text: Eva Barkeman, Språkktidningen

Läs hela artikeln spraktidningen.se: Snabbare väg till svenskan (öppnas i nytt fönster)

Om projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever