Nyheter Svenska och Nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Nyheter, press, media
  6. Nyheter Svenska och Nordiska språk
  7. Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”. Om engelskspråkig ämnesundervisning

Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”. Om engelskspråkig ämnesundervisning

Trots att det blir allt vanligare med engelskspråkig ämnesundervisning i svenska skolor, är det ingen som vet hur effektiv den är för elever som har svenska som modersmål. Språkforskaren Maria Lim Falk har i en avhandling undersökt en normalpresterande gymnasieskola där undervisningsspråket i en del klasser var engelska, för att se hur de elever som hade svenska som modersmål presterade. Maria är verksam hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Maria Lim Falk. Foto: Pia NordinMaria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

På skolan som Maria undersökte var det många av lärarna som hade svenska som modersmål. Det gjorde att både lärare och elever fick byta språk om de behövde.

Hon kom fram till att undervisningen blev mer monologisk eftersom lärarna med svenska som modersmål var tvungna att hålla sig till en striktare planering.

Lärarna sa ofta att undervisningen blev mindre flexibel och att de inte alltid kunde svara på elevernas spontana frågor. De kände sig mer begränsade.

[...]

Hon tycker att det behövs tydligare riktlinjer och mätningar.

– Att elever på engelskspråkiga program blir bättre på engelska än sina parallellklasskompisar i  vanliga svenskspråkiga klasser är förväntat eftersom de läser, skriver och använder engelska betydligt mer. Men det är både lågt och vagt ställda krav.

[...]

_____________________

Text: Peter Letmark, DN. Används med hans tillstånd.

 

Läs hela artikeln på DN.se

Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”  (DN.se 2015-12-10)

Artikeln ingår i en serie om flerspråkighet på DN Insidan.

Övriga artiklar: Artiklar i DN:s serie om flerspråkighet 2015–2016.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

FB Svefler

facebook