Nyheter, press, media

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Om oss
  5. Nyheter, press, media
  6. Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad. Även som e-bok och print on demand

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad. Även som e-bok och print on demand

Online-lexikonet The Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) är ett flerspråkigt referensverk skapat för att göra medeltida lagar mer tillgängliga för en engelsktalande publik. Det är avsett att fungera som ett generellt lexikon över medeltida nordisk juridisk terminologi som användes före de nationella lagarna. Det finns nu även att ladda ned som e-bok och går att beställa med print on demand.

Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/
Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

A Lexicon of Medieval Nordic Law

Termer på flera språk

LMNL innehåller över 6.000 nordiska huvudord, mer än 9.000 engelska motsvarigheter och ungefär 13.200 korsreferenser. Där det har varit möjligt, har skaparna av lexikonen kombinerat relaterade termer på flera språk under samma huvudord för att kunna lyfta fram likheter i hela det nordiska området under medeltiden.

LMNL skiljer sig från andra referensverk, och i synnerhet andra lexica, genom att det presenterar relaterade termer från flera språk inom en enda post på ett sätt som liknar Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (KLNM).

Material från 25 juridiska texter

LMNL bygger på 25 juridiska texter, huvudsakligen provinsiella lagar, skrivet på fornsvenska, fornisländska, fornnorska, forndanska, forngutniska och fornfäröiska. Material till lexikonet är hämtat från utgåvor som använts i de senaste engelska översättningarna av de äldsta medeltida nordiska lagarna, varav många producerades som en del av projektet Medieval Nordic Laws.

Projektdeltagare, finansiär och om webbplatsen

Projektdeltagare
Inger Larsson, redaktör (fornsvenska) George Ionita, research software engineer
Ulrika Djärv, redaktör (fornsvenska, forndanska) Ryan Bloor, database developer
Jeffrey Love, redaktör (fornisländska) Stefan Brink, contributor
Christine Peel, redaktör (fornsvenska, forngutniska)  
Erik Simensen, redaktör (fornnorska)  

 

Finansiär: Vetenskapsrådet (VR). Lexikonet är en direkt följd av VR:s stipendium (2014-2017) och är en uppföljning av projektet Medievial Nordic Laws (MNL), vars översättning publiceras just nu.

Projektet: 6,6 miljoner till projektet Medieval Nordic Legal Dictionary (MNLD)

Ansvariga för online-lexikonet: The Digital Humanities Institute at University of Sheffield, Storbritannien.

Pdf-fil och print-on-demand

LMNL finns tillgängligt att ladda ned som kostnadsfri pdf-fil såväl som print-on-demand-version hos Open-Book-Publishers:

Folder Scandinavian Lexicon 2020 (1480 Kb)

Kontakt

Välkommen att ställa frågor eller ge feedback om sajten och innehållet till LMNL@su.se.

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt Svefler

Besöksadress
Hus D, plan 3–6
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Kommunikationer

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube