Namnstatistik tilltalsnamn kvinnor 1920–2019. Se mer namnstatistik på YouTube: Runic Stories.

Anna och Anders* är kollegor. Annas fullständiga namn är Anna Kristina Lovisa Margareta Johansson där Anna är hennes tilltalsnamn. Anders heter Anders Jakob Larsson Lindberg och Anders är hans tilltalsnamn.

Vad heter du i förnamn? På den frågan svarar nog Anna just Anna men skulle även kunna inkludera sina andranamn och svara Anna Kristina Lovisa Margareta. Anders skulle svara Anders eller Anders Jakob.

Annas efternamn är Johansson. Om hon gifter sig och lägger till sin partners efternamn Berg, skulle det bli ett dubbelnamn (dubbelt efternamn) med eller utan bindestreck: Berg-Johansson (Johansson-Berg) eller Berg Johansson (Johansson Berg). Tills för några år sen hade namnlagen istället sagt att det namn som stod sist (Johansson) hade varit efternamn, och det (Berg) som stod mellan förnamnen och efternamnet hade varit ett mellannamn. Anders däremot har sin mammas efternamn Larsson och sin pappas efternamn Lindberg.

Men här står alltså tilltalsnamn och förnamn i fokus.

Se filmerna med tilltalsnamn och förnamn

I filmer på Youtube kan du få en snabb överblick av de populäraste

  • svenska kvinnliga respektive manliga tilltalsnamnen 1920–2019
  • svenska kvinnliga respektive manliga förnamnen (förnamn inkluderar även andranamn) 1920–2019
  • tilltalsnamnen som nyfödda fick under 1920–2019.
  • norska kvinnliga respektive manliga tilltalsnamnen 1946–2019.

Filmerna kommer att kompletteras med populära hundnamn.

Runic Stories (YouTube)

Filmerna är sammanställda av Sofia Pereswetoff-Morath, postdoktor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hon forskar om medeltida personnamn på Gotland i projektet Forngutniskt personnamnskick i gotländska runinskrifter.

Sofia Pereswetoff-Morath
Sofia Pereswetoff-Morath

Sofia Pereswetoff-Morath är även postdok vid Christian-Albrechts-Universität zu Kiel i Tyskland och är involverad i projektet Runes: Runische Schriftlichkeit in den germanischen Sprachen.

Hon deltar även i projektet Evighetsrunor.

Vill du studera namn eller runor eller andra historiskt inriktade kurser om nordiska språk?

_____

*Fotnot: Anna och Anders är fiktiva personer.