Julia Forsberg. Foto: Daniel Briander
Julia Forsberg. Foto: Daniel Briander

Ett av målen är att studien ska resultera i undervisningsmaterial kring språkideologier och språkliga normer, som gymnasielärare kan ha nytta av.

Julia Backelin Forsberg kommer att besöka skolor i fyra städer för att med hjälp av fokusintervjuer och riktade övningar undersöka och beskriva de språkideologier och språkliga normer unga talare av svenska och deras lärare ger uttryck för i relation till uttal.

Det är relevant för alla lärare att fundera över standardspråksnormer och klassrumspraktik vad gäller fonologi och uttal, oavsett om eleverna har svenska som första eller andraspråk.